Når kan utleier kreve at leien økes?

Hvert år rundt studentenes semesterstart eller årsskiftet er det mange som opplever en justering av leien. Det er viktig å vite et en utleier kan ikke selv bestemme hvor mye han ønsker å øke leien med. Her er en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for at utleier skal kunne justere leien.

diskriminering, nabostøy, mangler, boligen er mindre, barnets beste, brannsikkerhet

Det vil være utleier sitt ansvar å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. Både for hvor mye man kan ta i leie og når en kan justere leieprisen. I mange tilfeller kan ikke utleier reglene godt nok, og utgjør en justering av leien som strider med loven. Det er derfor viktig at både utleier og leietaker setter seg inn i hvilke regler som gjelder.

Leien kan først og fremst ikke være “urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår». Dette vil si at utleier kan ikke velge å sette prisen urimelig høy bare fordi forespørselen i markedet tilsier at man kan. Leieprisen må også være i samsvar med hva andre utleieobjekter av samme standar og beliggenhet ligger på.

Når kan utleier kreve at leien økes?

Utleier kan kun en gang i året kreve at leien økes i samsvar med konsumprisindeksen. Det vil si, om du begynte å leie leiligheten 1. august 2022, kan utleier tidligst øke leien 1. august 2023, og igjen tidligst øke den 1. August 2024. Leien MÅ ikke øke, men det er en mulighet som foreligger. For at leien skal kunne økes må varsel om dette komme minst en måned før økningen skal skje. I noen avtaler kan det stå at denne forandringen vil skje automatisk. Om dette er tilfellet vil det fortsatt være et krav om en måneds varsel før leien justeres. Dette vil være viktig å sjekke før en skriver under på leiekontrakten.

Sjekk hvor mye konsumindeksten tilsier at ditt leieobjekt kan ha økt eller redusert i leiepris her.

Kan utleier øke leien min på grunn av økte kostnader for strøm?

Det enkle svaret er nei, utleier kan ikke øke leien din på grunn av økte kostnader knyttet til strøm, snømåking av vei eller komvmunaleutgifter. De eneste unntakene som husleieloven oppstiller er justering av leie på grunnlag av årlig indeksregulering og regulering til gjengs leie hvert tredje år.

Fakta

Leietaker står også fritt til å kunne kreve leien justert i henhold til indeksen om utleier ikke gjør det. Det vil da være de samme reglene som gjelder.

Å justere leien til gangs leie

Husleieloven gir leietaker og utleier retten til å justere leien til gjengs leie hvert tredje år. Å justere leien til gjengs leie betyr å kunne justere leien ut fra vanlig pris for utleie av liknende husrom, i samme område og med samme avtalevilkår. Dette kan gjøres uavhengig av hva konsumindeksen tilsier. Justering til gjengs leie kan både tilsi en økning, men også en reduksjon i leien.

Vilkårene for å kunne gjøre en justering av leien

Dersom man man ønsker en justering av leien, utenom en indeksjustering, er det en rekke vilkår som må være oppfylt. Leieforholdet må ha vart i over 2 år og 6 måneder og varselet om justeringen av leien må ha vært levert skriftlig, senest 6 måneder før justeringen skal skje. Det må også ha vært mer enn ett år siden det sist ble foretatt en indeksjustering av leien.

Fakta

Ved utbytting av leietaker står utleier fritt til å øke leien så mye han selv mener er fornuftig.

Ved uenighet om nytt leienivå

Dersom det skulle være uenighet om den nye summen for leie, vil leienivået fastsettes av en takstnemnd. En slik takstnemnd skal bestå av tre personer, oppnevnt av tingretten, og tildeles kompetanse til å fastsette leienivået for leieforholdet. Takstnemndens vurdering av leieprisen vil være bindene for begge parter.

Om det igjen er uenighet og en av partene mener den nye prisen er feil, kan man velge å ta saken videre til retten. Har du en sak du mener vil være relevant, kan vi hjelpe deg med å vurdere din sak! Vi vil veilede deg med om vi tror du har gode grunner til å ta saken videre til retten.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring