Leier du hybel eller leilighet? Dette er viktig å huske på.

Enten om du skal flytte ut for første gang, eller du bare ønsker et nytt sted å leie er det viktig å passe på å ikke bli lurt i utleiemarkedet. Det finnes i dag flere og flere eksempler på dårlige leiligheter, useriøse utleiere og svindelforsøk i utleiemarkedet.  Å leie en leilighet kan potensielt koste deg masse penger og tid om forholdene ikke er ryddige. Her er en oversikt over de viktigste tingene å huske på når du leier, slik at du ikke får noen uønskede overraskelser.

separasjon, boligen solgt, Holde tilbake leia

 

Ta bilder av mangler og feil

Å undersøke leiligheten for mangler og feil kan du allerede begynne med på visning. Ta da bilder om du ser noen mangler eller feil. En leietaker har en undersøkelsesplikt for å sikre seg at leieobjektet er i den standarden en kan forvente. Det kan tenkes at en utleier prøver å kreve erstatning for en skade/mangel som hadde oppstått før du i det hele tatt var leietaker! Da vil et bilde av mangelen være til god hjelp. I dag vil de fleste telefoner automatisk registrere datoen bildet er tatt. Du som leietaker kan derfor bevise at skaden eller mangelen forelå før du tok over.

Gi beskjed til utleier om du oppdager mangler

Så fort du ser mangler er det viktig å si ifra til utleier. Det er viktig å få det dokumentert at det ikke var du som er grunnen til at mangelen oppsto. Dersom du ikke sier ifra om mangler, kan du risikere at utleier bruker depositumet ditt for å dekke kostnadene med å få det fikset. Dersom manglene er vesentlige og blir oppdaget i ettertid av overtagelsen og signeringen av leiekontrakten, kan dette være en grunn til at man ønsker å avslutte leieforholdet. 

Sjekk hvem du leier av

Det kan være lurt å ta et raskt google-søk og se hvem du leier av. Er det en som leier ut mange leiligheter eller en privatperson? Leier du av et utleiefirma, så kan det være lurt å sjekke anbefalingene før du skriver under på en leiekontrakt. Leiemarkedet er stort, og det kan være folk der ute som er ute etter å utnytte deg.

Fakta

Å bli svindlet av utleiesvindlere eller useriøse utleiere er dessverre noe som i større grad rammer de svake i samfunnet og studenter. Utleierne vet at markedet er fulle av unge som er helt avhengige av å finne et sted å bo. Vi vil derfor anbefale alle å være kritiske, og å ikke hive seg på første og beste mulige løsning, vær smart og sett krav! En utleier kan ikke nekte deg i å leie bare fordi du tør å sette de krav som loven gir deg!

Sett deg inn i leiekontrakten

Leiekontrakten er det viktigste dokumentet du som leietaker har. Alt dere – som leietaker og utleier – har blitt enig om skal stå i leiekontrakten. Du kan på nettet finne standaliserte leiekontrakter, sjekk at din kontrakt ikke inneholder noen store avvik fra denne. Oppdager du slike avvik, ta kontakt med utleier og spør hva som er grunnen bak avviket. Det viktigste er å sjekke hvilke regler som gjelder for å si opp leiligheten, hvor lenge du må leie og om riktig beløp for leien står. Det har også blitt mer og mer normalt å leie ut en leilighet med ett år bindingstid. I enkelte leieforhold vil det også kunne være at leien fornyes med et år om gangen (dette er viktig å vite på forhånd).

Husk at du har rettigheter som leietaker når du leier

Som leietaker har du noen rettigheter. Det skal være et rettferdig marked og du som leietaker skal ikke bli utnyttet. Det er en rekke regler i husleieloven som beskytter dine rettigheter, og begrenser hva en utleier har myndighetene til å gjøre. Din leiekontrakt kan ikke gi deg dårligere vilkår enn det som står i loven. Leiekontrakten kan derimot gi deg bedre betingelser enn det loven gir deg. Det vil være tilfeller der du som leietaker har muligheten til å tilbakeholde leien frem til forholdet er ordnet.

Ta kontakt med en advokat!

Er det noe som ikke virker som det skal! Ta kontakt med oss så skal vi få hjulpet deg så godt vi kan.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring