Når er et testament ugyldig?

Et testament må oppfylle visse krav for å være gyldig. Dersom formkravene ikke er oppfylt, vil ikke avdødes siste vilje bli respektert.

testament ugyldig

Hvem kan skrive testament?

Den som har fylt 18 år, kan skrive testament jf. arveloven § 41. Videre må testator ha evnen til å forstå og vurdere testamentet for at det skal være gyldig. Dersom testator på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse på testasjonstidspunktet ikke hadde evnen til  å forstå eller vurdere disposisjonen, vil testamentet være ugyldig.

Når er et testament ugyldig?

Et testament må oppfylle flere krav for å være gyldig. Etter arveloven § 42 må et testament være skriftlig, samt underskrives av testator mens to vitner er til stede. Dersom testator har undertegnet testamentet på et tidligere tidspunkt, er det tilstrekkelig at vedkommende vedkjenner seg underskriften for vitnene.

Den vanligste grunnen til at et testament blir ugyldig, er at vitneunderskrifter mangler eller er påført feil. For at testamentet skal være gyldig stilles det krav til at vitnene vet at dokumentet er et testament, vitnene må være godkjent av testator, samt skrive under dokumentet mens testator er til stedet. Vitnene kan ikke være tilgodesett i testamentet, eller være i nær familie med noen som er arveberettiget. Da vil den aktuelle disposisjonen bli ugyldig, mens resten av testamentet vil stå seg.

Fakta

Arveloven stilles også opp krav til vitnenes psykiske helse. Testamentet er ugyldig dersom vitnene ikke hadde evnen til å forstå eller vurdere disposisjonen på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse.

Testamentsvitne er ansatt hos arving

Hvis et testamentsvitne er ansatt hos en arving, vil testasjonen vanligvis bli ugyldig jf. arveloven § 44. Det samme gjelder dersom testamentsvitne er styremedlem eller innehar en annen lignende rolle hos testamentsarvingen. Disposisjonen er likevel gyldig dersom forbindelsen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er fjern, og det er lite sannsynlig at den har hatt noen betydning for innholdet i testamentet.

Testamentet er blitt til ved å utnytte testator

Et testament er ugyldig dersom det er fremkalt ved tvang, svik eller annen utilbørlig påvirkning. Et eksempel kan være misbruk av testators svakhetstilstand, avhengige stilling eller manglende dømmekraft.

Et testament er også ugyldig dersom det går ut på at formuen skal brukes eller ødelegges, uten noe fornuftig formål.

Frist for å gjøre gjeldende at testamentet er ugyldig

Dersom du mener at testamentet er ugyldig, må du varsle om dette innen seks måneder etter at du fikk vite om testators død, testasjonens innhold og grunnlaget for påstanden om ugyldighet. Varsel må sendes skriftlig til tingretten eller alle testamentsarvingene.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arv. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring