Nabovarsel

Det er ikke uvanlig at det oppstår tvist om utbygging på naboens eiendom. Mange fryktet at et slikt tiltak vil medføre økt innsyn eller redusert utsikt og solforhold. Før en søknad om byggetillatelse sendes inn til kommunen, skal naboene normalt varsles. Har du fått et nabovarsel, kan du komme med merknader til byggeplanene.

byggemelding, ikke byggemeldt, nabovarsel

Hva må nabovarselet inneholde?

Før naboen sender byggesøknad til kommunen skal det i utgangspunktet sendes ut nabovarsel. Nabovarselet må inneholde beskrivelse av det planlagte byggetiltaket. Hensikten med å sende ut nabovarsel er at naboer og berørte skal gis anledning til å ivareta sine interesser. Beskrivelsen av tiltaket må derfor være tydelig, slik at naboen har mulighet for å vurdere om han eller hun blir berørt av tiltaket.

I nabovarselet skal det gis melding om at eventuelle merknader må gis innen en frist på minst to uker. Det er derfor viktig at du som nabo handler raskt, dersom du ønsker å komme med merknader.

Hvilke tiltak må varsles om?

Nabovarsel skal alltid sendes dersom det skal bygges på huset eller det skal settes opp et tilbygg med mulighet for å bo eller overnatte. Det er imidlertid ikke nødvendig med nabovarsel dersom det skal settes opp en garasje eller bod som er under 50 kvadratmeter, eller et tilbygg som er under 15 kvadratmeter. Da kan man fritt bygge det man vil, med mindre det er fastsatt andre regler om søknadsplikt.

Det trengs ikke å varsles om innvendige endringer av boligen. Grunnen til dette er at innvendige endringer i liten grad berører naboens interesser. Det er heller ikke nødvendig med nabovarsel dersom det er lang avstand til naboene, eller det skal settes opp en mindre bygning som naboene ikke kan se fra sin eiendom.

Fakta

Nabovarsel må sendes til nærmeste nabo, gjenboere og andre som kan bli berørt av tiltaket. Gjenboere er eiere av naboeiendommer som ikke grenser direkte til tomten din, men er skilt med vei, gate, elv eller annet areal.

Naboer kan komme med merknader til byggeplanene

Naboer kan komme med merknader innen fristen som er satt. Fristen må være minimum 14 dager. I en nabomerknad kan det pekes på at tiltaket strider med plan- og bygningsloven, reguleringsplaner eller privatrettslige regler. Det er viktig at merknadene utformes konkret, og forklarer hvorfor tiltaket er i strid med regelverket.

Fakta

Et nabovarsel er bare gyldig i ett år. Hvis det går mer enn et år fra du sendte nabovarsel til du sender søknad om byggesøknad til kommunen, må du derfor sende ut nytt nabovarsel.

Trenger du hjelp i en byggesak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i byggesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Nicolay Carlsen

Advokat/partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

I nabotvister vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Nicolay-480x480-1.jpg

Nicolay Carlsen
Advokat/partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring