Naboen har bygget for nærme tomten min – hva kan jeg gjøre?

Mener du at naboen har bygget for nærme tomten din? Eller at naboen har bygget på din tomt?. At naboen har bygget for nærme tomten din kan være særlig sjenerende, og en påkjenning. Har du en slik situasjon? Ta kontakt med oss for veiledning og råd om hva du kan gjøre.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, brygge, dispensasjon

 

Loven sier at naboen ikke kan bygge nærmere nabogrensen enn 4 meter, skjer dette har naboen bygget for nærme din tomt. Avstanden mellom nabogrensen og byggverk vil i enkelte tilfeller kunne være halve høyden av byggverket. Det vil si at om byggverket strekker seg 12 meter opp, vil lovlig avstand være 6 meter.

Bryter naboen med disse reglene er det enkelte tiltak en kan iverksette for å få det rettet.

 

Hvordan gå frem om naboen har bygget for nærme tomten din

Vi vil alltid i saker om nabokrangel anbefale å først ta kontakt med din nabo. En god dialog mellom naboer kan løse mange tvister. Å involvere en tredje part kan være kostbare og kan være ødeleggende for det personlige forholdet dere imellom. Det vil alltid lønne seg å prøve å finne en felles løsning på problemet. Fører ikke dialog med naboen frem, er vi klare til å hjelpe deg.

Det er viktig at du ikke tar tak i motorsagen eller annet utstyr for å selv løse problemet. Det finnes eksempler der naboen har kuttet halve uthuset eller annet de mener står for nærme deres eiendom. Dette har endt med å bli svært kostbart, og ikke lovlig. Har naboen satt opp et ulovlig byggverk, ta kontakt med advokat.

Ta kontakt med myndighetene

Fører ikke dialog med naboen frem vil det være mulig å ta kontakt med myndighetene. Det er viktig å gjøre myndighetene oppmerksomme på forhold som strider med loven. Plan- og bygningsmyndighetene vil foreta en konkret vurdering av saken, og om de ser det som nødvendig vil de foreta en ytterligere undersøkelse av forholdet. Ved mindre overtredelser er ikke myndighetene forpliktet til å foreta seg noe. Ved større overtredelser vil myndighetene sende et forhåndsvarsel til den det gjelder og gi naboen muligheten til å selv foreta de nødvendige endringene.

Fakta

Et byggverk er et begrep som omfatter mer enn bare bygninger. Det kan være moloer, klatrevegger, stolper, rør m.m.

Byggverket skal rives

Hovedregelen er at byggverk som er ulovlig skal rives, fjernes eller rettes. Det skal bli foretatt en konkret vurdering. I vurderingen skal kostnadene ved å rive, nytten til byggverket og ulempene byggverket medfører for deg som nabo vektlegges. Det er verdt å huske at i noen tilfeller foreligger det kommuneplaner eller reguleringsplaner som gir naboen rett til å bygge nærmere enn 4 meter.

Det finnes en unntaksregel om at erstatning eller kompensasjon kan utbetales til naboen. For å kunne få erstatning må en ha lidt et økonomisk tap. Et eksempel på et økonomisk tap grunnet ulovlig byggverk fra naboen kan være en verdireduksjon på eiendommen. Regelen er at erstatningen skal ikke skal være lavere enn fordelene som utbyggeren får ved oppføring av byggverket.

 

Rettshjelpsforsikring via innboforsikring

Dersom du har innboforsikring, vil denne dekke opp til 100 000 kroner av utgiftene for en advokat i de fleste saker som handler om nabokonflikter. Ta kontakt med oss om du lurer på noe!

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Kompetanserik advokat. Har kunnskap og er veldig nøye. Hun er organisert og tilgjengelig. Hun forklarer godt om prosessen i saken. Veldig god støtte og profesjonell. Seriøs og ansvarlig.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring