Mangelfulle branntiltak er en kjøpsrettslig mangel

Det stilles spesifikke krav til branntiltak og brannsikkerhet i bygninger og boliger. Har du kjøpt en bolig som ikke er i samsvar med disse kravene foreligger det en mangel. Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller at kjøpsavtalen heves.

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser, støy fra avløpsrør, branntiltak

Krav til sikkerhet ved brann

Det fremgår av TEK 17 at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann kan oppstå, utvikle seg og spre seg. Det stilles blant annet krav til at byggverk skal deles opp i brannseksjoner for å sikre liv og helse der rømning og redning kan ta lang tid. Dører til felles trapperom og inngangsdører til leiligheter skal derfor for eksempel ha en brannmotstand på minimum 30 minutter.

Videre må byggverket tilrettelegge for rømninger, ved å blant annet ha tilfredsstillende bredde på trapper og gangarealer. Kravene til branntiltak varierer imidlertid ut i fra bygningens størrelse, antall etasjer og antall leiligheter. Dersom du mistenker at kravene til sikkerhet ved brann ikke er overholdt, anbefales det derfor å innhente vurderinger fra en sakkyndige tredje mann, som for eksempel en takstmann.

Reklamasjon

Dersom du mistenker at kravene til sikkerhet ved brann ikke er overhold, er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Reklamerer du ikke innen lovens frister risikerer du å ikke kunne gjøre mangelskrav gjeldende. I mange tilfeller vil motparten hevde at du har reklamert for sent, ettersom du burde oppdaget de mangelfulle branntiltakene raskt etter at du flyttet inn. Det anbefales derfor å reklamere med en gang, og ikke nøle. Da vil du unngå spekulasjoner omkring hvor vidt reklamasjonen var rettidig.

Fakta

I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen og at du på bakgrunn av dette ønsker å gjøre mangelskrav gjeldende.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Dersom du har kjøpt en bolig med feil og mangler lurer du kanskje på hvordan du bør gå frem. Hvordan du best går frem avhenger av de konkrete omstendighetene i saken. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Advokatutgifter

Dersom du har en forsikring som dekker brann eller innbo, så vil du som regel også ha en advokatforsikring inkludert i denne forsikringen. I mangel tilfeller vil forsikringsselskapet dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring