Mangel – Ujevnt dekke i garasjen

Dersom du har kjøpt en eiendom med ujevnt dekke i garasjen kan det utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig

Generelt om mangler ved nybygg

Det foreligger en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med avtalen eller opplysninger som er gitt i markedsføringen, kontraktsdokumenter eller for øvrig i byggeprosessen. Videre foreligger det en mangel hvis arbeidet ikke er utført på faglig godt vis, eller dersom boligen ikke er i samsvar med offentligrettslige krav til byggverk.

Det foreligger også en mangel dersom kjøperen ikke har fått opplysninger om arbeidet, materialet eller eiendommen som entreprenøren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. At entreprenøren “måtte kjenne til” opplysningene innebærer at entreprenøren ikke må ha noen rimelig grunn til å være uvitende.

Ujevnt dekke i garasjen

Ved ujevnt dekke i garasjen er den mest aktuelle mangelen at arbeidet ikke er utført på faglig godt vis. Et utgangspunkt for vurderingen er at ujevnheter på +/- 10 millimeter som regel anses å være innenfor toleransekravet. Videre stilles det ikke noen offentligrettslige krav til fall i et garasjeanlegg. Fravær av fall fører dermed ikke til at det foreligger en mangel.

Fakta

Hvorvidt ujevnt dekke i garasjen utgjør en kjøpsrettslig mangel kan være vanskelig å vurdere. I en slik vurdering vil det derfor være hensiktsmessig å innhente uttalelser fra en takstmann. 

Hvordan går du frem?

Oppdager du en mangel er det viktig at du foretar en reklamasjon overfor selger så raskt som mulig. Dette fordi en rettidig reklamasjon er en forutsetning for å fremme krav mot selger. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Hvordan du gjør dette kan du lese mer om her.

Har du kjøpt en bolig med feil og mangler?

Hvis du har kjøpt en bolig med feil og mangler lurer man ofte på hva man skal gjøre, og om man selv står ansvarlig for feilene. Hvilket mangelskrav du bør gjøre gjeldende avhenger av omstendighetene i saken. Vi bistår deg i denne prosessen og sørger for at du får det du har krav på.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring