Mangel – Setningsskader

Ofte skyldes setningsskader dårlig utført arbeid med grunnmuren og bærende konstruksjoner. Så lenge ikke selger har opplyst om at det er setningsskader ved boligen, vil skadene som hovedregel utgjøre en mangel. Da vil du kunne ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

sameiekontrakt, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen

Hva er setningsskader?

Setningsskader er en fellesbetegnelse på flere typer skader. Typiske tilfeller er at gulvet er skjevt, at det er sprekker i murveggene eller at dører går tregt eller kiler seg fast. Felles for setningsskader er at de gjerne oppstår som følge av at boligens fundament er dårlig, og at bygget dermed senker eller forskyver seg. Setningsskader kan for eksempel oppstå som følge av at det skjer en utglidning av massen under boligen eller som følge av et synkehull. Videre kan slike skader oppstå som følge av dårlig utført arbeid med grunnmuren eller andre bærende konstruksjoner.

I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig å fjerne noen trær eller drenere rundt grunnmuren for å utbedre problemet. I andre tilfeller kan forholdene være mer alvorlig, slik at det vil være nødvendig å bygge en ny grunnmur.

Setningsskader kan være en mangel

Alle bolighus skal være konstruert for å vare i lang tid. Man skal ikke måtte forvente at konstruksjonen er så svak at det oppstår bevegelser og skjevheter eller skader. Det klare utgangspunktet er derfor at setningsskader og skjevheter vil utgjøre en mangel ved boligen, så lenge ikke selgeren gjorde deg oppmerksom på at boligen hadde slike skader før salget.

Fakta

I gamle hus vil det være normalt med mindre skjevheter. Det skal imidlertid ikke oppstå sprekker i murveggene eller andre typer setningsskader. Selv om du har kjøpt et gammelt hus, vil setningsskader derfor som hovedregel utgjøre en mangel.

Mangelskrav

Hva du har krav på fra selger vil bero på omfanget og alvorlighetsgraden av den aktuelle skaden. Som et utgangspunkt vil du kunne kreve prisavslag eller erstatning tilsvarende det beløp det vil koste å få mangelen utbedret. Er setningsskadene alvorlige vil du kunne ha krav på å heve kjøpsavtalen.

Husk reklamasjon!

Oppdager du setningsskader er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Dersom du ikke reklamerer innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte. Mangelsvurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en erfaren advokaten. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i slike saker. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en kjøpsrettslig mangel vil du ofte unne få advokatutgiftene dine dekket gjennom innboforsikringen din. Som et utgangspunkt vil du få dekket advokatutgifter opp til 100 000 kr, men det fins noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og bistår deg i denne prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring