Mangel på musesikring i nyoppført fritidsbolig ga prisavslag

Det var nylig en sak i Agder lagmannsrett, som handlet om utmåling av prisavslag for mangel på musesikring på nyoppført fritidsbolig. Prisavslaget blir utmålt til å dekke kostnadene ved å demontere kledningen på fritidsboligen, montere ny musesikring og remontere kledning.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, brygge, dispensasjon

Sakens gang

De nye hytteeierne oppdaget at det var mus i fritidsboligen ett år etter overtagelsen. Det ble funnet spor etter mus på kjøkkenet, og det var tatt en mus i en felle. De valgte å ta kontakt med entreprenørselskapet som hadde bistått i byggingen av hytten. Entreprenørselskapet kom til hytten for å se på de anførte manglende. I ettertid av befaringen ble det foretatt utbedringer av et serviceteam, tross utbedringene viste det seg at det fortsatt var mus i hytten. Nye utbedringsarbeid ble foretatt, og det ble sendt ut informasjon om at det var funnet noen punkter som var mangelfullt utført, men at dette nå var ordnet opp i. Igjen viste det seg å være mus i hytten. Eieren av hytten fikk nå beskjed om at de tiltakene som kunne gjøres av entreprenørselskapet var foretatt.

Entreprenøren hadde nå lukket saken på deres side, uten at mangelen var ordet opp i.

Rettslig utgangspunkter ved mangel på musesikring

Utgangspunktet er at det må foreligge en mangel for at man kan få et prisavslag. Eiendommen har en mangel dersom resultatet ikke samsvarer med de krav som følger av avtalen eller lov. Entreprenøren skal utføre arbeidet på faglig godt vis og ellers ivareta forbrukerens interesser og omsynet til miljøet med tilbørlig omsorg. Du kan lovlig kreve at entreprenøren retter en mangel.

Fakta

Hva som er faglig godt vis belager seg på en vurdering av relevante forskrifter for det aktuelle arbeidet, standarder, bransjenormer og fagkyndiges vurdering.

Utmålingen

Entreprenøren har en rett til å kunne få prøve å rette den påstått mangel før det blir utmåling av prisavslag, dersom retting kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Hovedregelen om prisavslag er at det skal foretas en utmåling tilsvarende de kostnader det vil ta å få mangelen rettet. Ved fastsettelse av prisavslag skal det tas utgangspunkt i billigste forsvarlige utbedringsmåte.

 

Lagmannsrettens avgjørelse

Utgangspunktet i lagmannsrettens vurdering er at entreprenørselskapet har erkjent at det var mangler ved musesikringen knyttet til oppføringen av fritidsboligen. Det er et krav om at eiendommens skal være i den stand kjøperen hadde grunn til å forvente eller hva som er avtalt. Det er klart at lokal utbedring av musesikringen er hensiktsmessig tiltak for å sikre at eiendommen er i kontraktsmessig forventet stand. Lagmannsretten mener at på tross av dette er det åpenbart at hytteeieren ikke kan bebreides for sin håndtering av museproblemet. Når ankemotpartens og deres sakkyndige skadekontrollører ikke evnet å kartlegge dette og foreta tilstrekkelig utbedring, kan dette ikke forventes av en privat og uerfaren part.

Entreprenørselskapet måtte betale sakskostnadene for både tingretten og lagmannsretten.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Vi er veldig fornøyd. spesielt med advokatens oppfølging, profesjonalitet og belysning av saken ståsted så vi kan ta beslutning.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring