Kan man kreve boligen solgt etter skilsmisse?

Ved en skilsmisse oppstår det en rekke spørsmålet. Et av spørsmålene som oppstår er hvem som skal ta over de ulike eiendelene. Hvis ektefellene ikke blir enige om hvem som skal overta boligen etter skilsmisse, kan hver av dem i utgangspunktet kreve den solgt.

boligen solgt

Kan man kreve boligen solgt etter skilsmisse?

Partene har avtalefrihet om det økonomiske oppgjøret ved opphør av ekteskapet. Utgangspunktet er derfor at partene selv avtaler hvem som skal overta boligen. Hvis partene ikke blir enige, kan en av dem kreve å overta boligen etter ekteskapsloven § 67. Etter ekteskapsloven § 67 kan den ene ektefellen overta boligen dersom særlige grunner taler for det. Dersom ektefellene ikke blir enige, eller noen av dem har rett til å overta boligen, kan hver av dem kreve den solgt.

Blir ikke partene enige om salg, kan hver av ektefellene begjære boligen tvangssolgt hos retten. For at en ektefelle skal kunne kreve boligen solgt, er det en forutsetning at de eier den sammen.

Forkjøpsrett

Ved tvangssalg har begge ektefellene forkjøpsrett. Det betyr at ektefellen kan kjøpe boligen til det høyeste budet, uten å være med i budrunden.

Hvorfor kreve boligen solgt?

Å eie en eiendom sammen forutsetter naturligvis et tett samarbeid. Dette kan være vanskelig rett etter et samlivsbrudd. Videre ønsker man gjerne å frigjøre midler til andre formål. Dersom partene ikke blir enige om fordelingen av eiendeler, kan det være hensiktsmessig å kreve boligen solgt. Dersom du er part i en slik sak anbefaler vi at du rådfører deg med advokat. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Advokatutgifter

Vi undersøker alltid om du kan ha krav på å få advokatkostnader dekket. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignede sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om tvangssalg. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring