Kjøpt bolig med fuktskader?

Det er ikke uvanlig at det forekommer vann- eller fuktskader i en bolig. Skadene er ofte store, og utbedringskostnadene betydelige. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

fuktskader

Hva bør du gjøre dersom du oppdager vann- eller fuktskader?

Dersom du oppdager vann- eller fuktskader etter at du har overtatt boligen er det viktig å raskt reklamere til selger. En forutsetning for at du som kjøper skal kunne gjøre gjeldende krav ovenfor selger er at du har reklamert i tide og på riktig måte. Å reklamere innebærer at man melder i fra til selger om at det foreligger feil eller mangler ved boligen, og at man som følge av dette vil gjøre krav gjeldende. Følger man ikke lovens regler om reklamasjon kan man risikere å miste sine rettigheter. Du kan lese mer om reklamasjon her.

Like viktig er det at du begrenser vannskadene som har oppstått slik at de ikke blir mer omfattende enn nødvendig. Dette blir kalt for kjøpers tapsbegrensningspikt. Vann- og fuktskader blir ofte verre med tiden, og det er derfor viktig at du iverksetter tiltak så fort som mulig.

Vannskade som mangel

For at du skal kunne ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving må den elektriske feilen utgjøre en rettslig mangel. Det foreligger en rettslig mangel dersom feilen utgjør et avvik fra kjøperens forventning om tilstanden på boligen. Hva kjøperen kan forvente om tilstanden til boligen avhenger av hva partene har avtalt, salgssum, og hvilke opplysninger selger har gitt om boligen. Er boligen i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente vil det som regel foreligge en rettslig mangel.

Ved vannskader er det viktig at disse dokumenteres før de utbedres. Du bør ta kontakt med en takstmann som kan utarbeide en skaderapport. En slik rapport er nødvendig for senere å rette krav mot selger. Mangelfull dokumentasjon vil potensielt kunne føre til at du mister retten til å kunne gjøre krav gjeldende overfor selger.

Ta kontakt med advokat

Dersom du oppdager vann- eller fuktskader i din nye bolig anbefaler vi at du rådfører deg med advokat. Våde advokater har høy kompetanse og lang erfaring i saker om feil og mangler. Advokaten vil veilede deg i den videre prosessen, sørge for at du reklamerer riktig samt overholder ulike tidsfrister.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatkostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Gjennom innboforsikringen vil du som regel få advokatutgifter dekket i slike saker. Du trenger ikke å bruke forsikringsselskapets advokat! Du kan fritt velge advokat, og forsikringsselskapet vil dekke advokatutgiftene. Innledningsvis i saken undersøker vi om du har krav på rettshjelpsdekning slik at du er sikker på dine advokatutgifter.

– Advokaten var med å bistå meg med en større husreklamasjon. Vi kjøpte hus i slutten av 2018, og alt var feil. Utrolig fornøyd med både prosess og resultat i Oslo Tingrett! Over all forventning! Kan absolutt anbefale Osloadvokatene for denne type saker. Takk for god bistand!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring