Jeg ønsker meg en hekk – Hvilke regler gjelder?

Ønsker du deg en hekk mellom deg og naboen – her er en oversikt over de viktigste reglene du må følge. En hekk kan ofte skape konflikt mellom naboer, og det er derfor viktig å passe på at man følger reglene og holder en god kommunikasjon.

Grannegjerdeloven som utgangspunkt

Ønsker man å bruke en hekk som et gjerde mellom sin egen eiendom og naboen, må man følge reglene i grannegjerdeloven. Det er grannegjerdeloven som regulerer tilfeller der en av naboene ønsker å sette opp et gjerde for å tydeliggjøre eiendomsgrensene, minske innsyn eller annet.

Utgangspunktet i loven er at en grensehekk må oppføres i delingslinjen mellom de to eiendommene. Det som er viktig er at hekken ikke plasseres lenger inn på eiendommen enn det den gjør på egen eiendom. Det er også en regel om at hekken ikke skal lenger inn på naboeiendommen enn 0,5 meter.

Som naboer kan man selvfølgelig avtale seg bort fra lovbestemmelsene i grannegjerdeloven. Det er da et krav om at begge naboene er enige.

En hekk må settes opp på egen regning

Den naboen som ønsker en hekk vil være ansvarlig for de kostnader som følger. Initiativtaker vil også være ansvarlig for en vesentlig del av det fremtidige vedlikeholdet og utgiftene.

Hvor høy kan hekken være?

Det står ikke nedskrevet noen regler om hvor høy en grensehekk kan være. Om en grensehekk er for høy vil nok være en konkret vurdering. Man kan tenke at hekken er for høy om den dekker til sol, bærer preg av manglende vedlikehold eller på annen måte er sjenerende.

Fakta

Dersom hekken ikke skal ha som funksjon å fungere som et gjerde, kommer granneloven til anvendelse. Det er mange like regler som gjelder ved begge lovene, men noen forskjeller finnes det.

Hvor kan hekken plasseres?

Hekken kan ikke plasseres slik at den overstiger delingsgrensen med mer enn 0,5 meter. Ønsker du som nabo å overstige denne regelen må du betale vederlag til naboen. Det kan tenkes at delingslinjen går i en skråning med berg, da vil kanskje beste løsningen være å sette opp hekken der det ikke lenger er slikt terreng. Dette vil være mulig om naboen er enig om å plassere hekken der, mot et vederlag.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring