Hvor høy hekk kan naboen ha?

En høy hekk på naboens tomt kan være til stor frustrasjon. Spørsmålet er da om du kan kreve hekken fjernet, eller eventuelt klippet slik at ulempene reduseres.

høy hekk

Hvor høy hekk kan naboen ha?

Hvor høy hekk naboen kan ha avhenger av hvor på tomten den er plassert. Dersom hekken er plassert mellom to naboeiendommer og fungerer som et gjerde, er det grannegjerdelova som kommer til anvendelse. Er hekken plassert et annet sted sted på eiendommen er det naboloven som regulerer forholdet.

Hekk plassert mellom to naboeiendommer

Så lenge hekken ikke er til direkte ulempe for deg som nabo, har hekkeeier rett til å sette opp en hekk mellom eiendommene. Etter loven er det ingen fastsatte grenser for hvor høyt hekkegjerdet kan være. Om hekken er for høy må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det sentrale i vurderingen er om hekken er unødvendig eller urimelig til ulempe for naboeiendommen.

En hekk som er plassert mellom to naboeiendommer skal i utgangspunktet oppføres på delelinjen. Dersom hekken strekker seg mer en 0,5 meter inn på naboeiendommen kan du som nabo kreve at hekken blir klippet, eller at den settes lengre inn på hekkeeierens eiendom.

Hekk plassert annet sted på eiendommen

Etter naboloven § 3 kan en hekk i utgangspunktet ikke være høyere enn 2 meter. Hovedregelen er dermed at hekker under 2 meter er lovlige. En hekk under 2 meter kan imidlertid være ulovlig etter den generelle bestemmelsen i naboloven § 2. Etter bestemmelsen kan ikke hekken være urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg som nabo. Hvorvidt tålegrensen er overskredet må avgjøres konkret i hver enkelt sak. Sentralt i vurderingen står nytteverdien av hekken for eieren opp mot ulempene som naboen bli påført.

Hvordan kreve hekken fjernet?

Dersom hekken er lovstridig, kan den i utgangspunktet kreves klippet eller fjernet. Dette gjelder imidlertid ikke dersom klippingen eller fjerningen medfører utgifter eller andre ulemper som står i misforhold til ulempene hekken påfører naboen. Hvis hekkeeieren kan nekte å klippe eller fjerne hekken må han ikke kunne legges nevneverdig til last for hekkens karakter, samt være villig til å betale naboen et vederlag for ulempen hekken medfører han eller hun.

Hvordan gå frem for å løse problemet?

Det er alltid lurt å starte med å kontakte naboen for å prøve å løse problemet som har oppstått. Fortell naboen om hvordan du ser saken, og kom med forslag til hvordan problemet kan løses. Vær også åpen for naboens synspunkter. Begge parter tjener på å bli enige seg imellom. 

Dersom direkte dialog med naboen ikke løser problemet, kan det være lurt å få saken vurdert av en advokat. En tidlig juridisk vurdering av saken bidrar til at du på et tidlig stadium får vite hvordan saken din står seg i en videre prosess. På den måten unngår du å starte en konflikt med naboen i de tilfellene du ikke vil nå frem. Advokaten bistår deg gjennom prosessen, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Rettshjelpsdekning

I nabotvister vil ofte dine advokatutgifter dekkes av innboforsikringen. Innboforsikringen vil dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatkostnader påløper ikke før vi er enige om et oppdrag. 

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring