Hvor nærme nabogrensen kan jeg bygge?

I loven finnes det bestemmelser som regulerer hvor nærme du kan bygge nabogrensen. Utgangspunktet og hovedregelen er at en selv kan bestemme og råde fritt over egen eiendom. I Norge finnes det noen lover og regler som begrenser eiendomsretten, men som sørger for at naboer må ta hensyn til hverandre.

fuktskader

Avstanden mellom nabogrensen og byggverk

Det er ikke lov å bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrensen. Om en har et byggverk som er over 8 meter høyt, vil hovedregelen om at avstanden til nabogrensen må være byggverkets halve høyde gjelde. Har en et byggverk som er 10 meter høyt, må avtanden til nabogrensen være minst 5 meter.

Det finnes unntak fra denne regelen. Det kan være annet som er bestemt i kommuneplaner eller reguleringsplaner. Foreligger det andre forskrifter, vil disse også være utslagsgivende. Om eieren av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke til at hovedregelen kan fravikes, kan kommunen gi tillatelse til å bygge. Dreier det seg om mindre installasjoner kan kommunen også tillate dette. Med mindre intillasjoner menes for eksempel frittliggende garasje, uthus og annet lignende.

Det finnes i naboloven en spesialregel for dører, vinduer og andre åpninger i husveggen. Slike åpninger kan ikke være nærmere naboeiendommen enn 1,25 meter.

Takdropp eller snøras fell

Det står skrevet i loven at en ikke kan bygge slik at takdropp eller snøras faller ned på naboeiendommen som kan være til skade eller ulempe for eieren. Dette vil ikke i realiteten ha så stor betydning, da dette uansett ville være forbudt med bestemmelsene i plan- og byggningsloven. I teorien betyr det at du ikke kan lage en slik innstellning at snø/regn eller annet vil falle ned på naboeiendommen.

 

Hvor kan et gjerde plasseres på nabogrensen?

Et gjerde eller et hekkegjerde kan plasseres i delingslinjen mellom to eiendommer. Et gjerde har som formål å skille to eiendommer fra hverandre og kan plasseres til dels på naboens eiendom. Gjerdet eller hekkegjerdet kan ikke plasseres lenger inn på naboeiendommen enn sin egen, og kan ikke plasseres lenger inn enn 0,5 meter – uten samtykke.

Om etableringen av et gjerde/hekkegjerde viser seg å bli særlig vanskelig eller dyrt, kan gjerdet/hekkegjerdet settes ved siden av delingslinjen. Gjøres dette kan grunneieren ha krav på erstatning for tapt tomt.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring