Hvor lenge har man krav på dagpenger?

Hvis du har mistet jobben din kan du ha krav på å få dagpenger. Men hvor lenge har man egentlig krav på dagpenger?

uføretrygd, fusk på eksamen, lenge, dagpenger

Dagpenger

For at du skal ha krav dagpenger må du ha fått inntekten din helt eller delvis redusert og arbeidstiden din må ha blitt redusert med minst 50 %. Videre må du ha hatt en inntekt på minst 1,5 G de siste 12 månedene eller minst 3 G de siste 36 månedene. For at du skal ha krav på dagpenger må du også være under 67 år.

Hvor lenge har man krav på dagpenger?

I vedtaket om dagpenger står det hvor lenge du har rett til dagpenger. Hvor lenge du kan få dagpenger blir bestemt ut i fra inntekten din de siste 12 månedene, eller ved et gjennomsnitt av inntektene dine de siste 36 månedene. Det er det alternativet som gir deg høyest beløp som skal legges til grunn.

Har du hatt inntekt på 2G eller mer de siste 12 månedene, eller i gjennomsnitt de siste 36 månedene, kan du få dagpenger i inntil 2 år. Har du hatt lavere inntekt enn dette kan du bare få dagpenger i inntil 1 år. Er du nydimmitert fra militæret kan du få dagpenger i inntil 26 uker.

Fakta

Som permittert kan du få dagpenger fra NAV i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

Hvilke inntekter avgjør hvor lenge du kan få dagpenger?

Arbeidsinntekt, foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes med ved vurderingen av hvor lenge du kan få dagpenger. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

Har du mottatt dagpenger det siste året?

Hvis du har mottatt dagpenger det siste året, fortsetter du på de ukene du fikk innvilget sist du mottok dagpenger. For eksempel, hvis du tidligere fikk innvilget 52 uker med dagpenger, og var arbeidsledig eller permittert i 22 uker, har du nå inntil 30 uker igjen med dagpenger.

Fakta

Hvis du har jobbet i 12 uker eller mer siden du mottok dagpenger, kan du få en ny beregning av hvor mye du kan få i dagpenger. Da må du be om en ny beregning i søknaden om dagpenger.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om dagpenger. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring