Dagpenger

Hvis du har mistet inntekten din kan du ha krav på dagpenger fra NAV. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil sørge for at du får det du har krav på.

pasientskade, ektepakt, sykemelding, sluttavtale, omsorgsdager, stillingsvern, vederlagskrav, gjeld, atferdsplassering, barnevernet tar barnet, bilkjøp, heve båtkjøp, offentlig skifte, samboer, medisinsk behandling, pasientskade, samboerkontrakt, gaver gitt på dødsleie, egenmelding, sykepenger, båt, varsling, feriepenger, barnets beste, avkortning, erstatning, alkoholpåvirkning, dagpenger

Dagpenger

Dagpenger er en pengestøtte du kan få dersom du har mistet arbeidsinntekten din. For å få dagpenger må du søke hos NAV.

I noen tilfeller opplever vi at NAV avslår søknader om dagpenger på feil grunnlag, og at vedtakene blir omgjort etter klage. Å kjempe mot NAV på egenhand kan være utfordrende, og det anbefales derfor å bli bistått av advokat. Vår erfaring er at sjansen for å vinne frem med en klage økes betraktelig med hjelp fra advokat. Vi har erfarne advokater med høy kompetanse i NAV-saker. Vi sørger for at din situasjon og rettigheter blir ivaretatt.

Hvem kan få dagpenger?

Hvis du har blitt arbeidsledig eller permittert, kan du få dagpenger dersom arbeidstiden din har blitt redusert med minst 50 % og du har fått inntekten din helt eller delvis redusert. Videre må du ha hatt en inntekt på minst 1,5 G de siste 12 månedene eller minst 3 G de siste 36 månedene. For at du skal ha krav på dagpenger må du også være under 67 år.

Har du flere jobber?

Det er den totale arbeidstiden din som må være redusert med minst 50 %. Det betyr at dersom du har flere jobber må du samlet sett ha mistet minst 50 prosent av arbeidstiden din for å kunne få dagpenger.

Et illustrerende eksempel kan være at du har to jobber hvor du til sammen jobber 30 timer i uken. Hos den ene arbeidsgiveren jobber du 20 timer, mens hos den andre arbeidsgiveren jobber du 10 timer. For å ha rett til dagpenger må du da ha mistet minst 15 timer med arbeid i uken.

Gratis advokat i NAV-saker

Får du avslag på søknaden din om dagpenger kan du ha krav på gratis advokathjelp til å klage på vedtaket. Om du er en av de som har krav på gratis advokathjelp finner vi ut av sammen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat av din sak. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring