Hvite prikker på vinduet er en mangel

Hvis du har kjøpt en ny bolig og oppdager hvite prikker på vinduene vil dette kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

hvite prikker

Hvite prikker på vinduet

Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen som er inngått, eller de krav som følger av loven. Uavhengig av hva som er avtalt skal imidlertid arbeidet utføres på faglig godt vis. Har du kjøpt en helt ny bolig, og du oppdager hvite prikker på vinduene, vil dette sjeldent tilfredsstille kravet til faglig godt utført arbeid. Det vil dermed foreligge en mangel, og du kan kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

Hvilket krav du bør gjøre gjeldende avhenger av de konkrete omstendighetene i saken. Når det er hvite prikker på vinduene vil det være nærliggende å kreve retting eller prisavslag. Vi bistår deg i prosessen og sørger for at du får det du har krav på.

Retting eller prisavslag

Du kan kreve mangelen rettet dersom det ikke medfører kostnader eller ulemper som står i misforhold til det forbrukeren oppnår. Retting av mangelen skal skje innen rimelig tid etter at du gjorde mangelen gjeldende. Skal det være ettårsbefaring kan entreprenøren vente med retting til etter dette, dersom det ikke vil medføre ulempe for deg. Retting skjer for entreprenørens regning.

For det tilfelle at mangelen ikke blir rettet kan du kreve prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare utbedringskostnadene for mangelen. Blir kostnadene for å utbedre mangelen uforholdsmessig store, skal prisavslaget tilsvare den verdireduksjon mangelen medfører.

Fakta

Dersom mangelen utgjør et vesentlig avtalebrudd kan forbrukeren heve avtalen. Dette vil imidlertid sjeldent være tilfelle når det er hvite prikker på vinduene. Videre kan kjøperen kreve erstatning dersom det økonomiske tapet overskrider prisavslaget. Ved hvite prikker på vinduene kan dette typisk være utgifter i forbindelse med forsøk på å få fjernet prikkene. Dette vil imidlertid sjeldent dreie seg om store kostnader, og vil derfor nesten aldri bli satt på spissen.

Husk reklamasjon!

Oppdager du hvite prikker på vinduene er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. I en reklamasjon må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du som følge av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med en av våre advokater. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring