Hvilke skatteregler gjelder ved utleie?

Om leieinntekter er skattefrie eller skattepliktige avhenger av hva slags eiendom du leier ut, hvor lenge du leier ut og hvordan du bruker eiendommen. For å unngå skattesmell er det viktig å kjenne til hvilke skatteregler som gjelder.

foreldreansvar, samboeravtale, naboen har bygget, skatteregler utleie

Bor du selv i utleieboligen?

Hvilke skatteregler som kommer til anvendelse avhenger av hva slags bolig du leier ut. Du skattelegges nemlig ikke på samme måte dersom du selv bor i utleieboligen. Det gjelder også andre regler ved korttidsutleie. Korttidsutleie er at boligen ikke leies ut lenger enn 30 dager pr utleieforhold. Skattereglene ved slik utleie kan du lese mer om her.

Hvordan bolig leier du ut?

Hvis du leier ut bolig- og fritidseiendom som du selv ikke bruker er inntektene skattepliktig fra første krone. Reglene er annerledes dersom du selv bor i utleieboligen. Du kan leie ut bolig du selv bor i skattefritt dersom du ikke leier ut mer enn halvparten av boligens verdi. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom du leier ut det minste soverommet i leiligheten. Det er imidlertid viktig å være klar over at utleieverdien ikke alltid samsvarer med arealforholdet. Om soverommet du leier ut er mindre i areal, men av høyere standard, kan det være at denne delen av leiligheten anses for å ha en høyere utleieverdi.

Fakta

Hvis du driver med utleie i større skala kan utleien bli vurdert som næring. I et slikt tilfelle kan skattesatsen være opp mot 50 %. Det skal imidlertid en del til før utleievirksomheten anses som næring. Som en utgangspunkt vil det regnes som næring dersom man leier ut fem eller flere boenheter, eller mer enn 500 kvm næringseiendom.

Skatteregler ved utleie av bolig/fritidseiendom i Norge

Utleieinntekter fra bolig- eller fritidseiendom som du selv ikke bruker, er i utgangspunktet skattepliktig fra første krone. Overskuddet av leieinntektene skattelegges som kapitalinntekt med 22 %.

Du kan gjøre fradrag for kostnader knyttet til leien. Dette gjelder for eksempel kostnader til vedlikehold, kommunale utgifter, forsikringer, strøm, oppvarming og renhold. Hvis utgiftene overstiger leieinntektene skal underskuddet føres som fradrag i skattemeldingen som en kapitalkostnad.

Skatteregler ved utleie av bolig/fritidseiendom i utlandet

Er du skattemessig bosatt i Norge, vil leieinntekter fra eiendom i utlandet som et utgangspunkt være skattepliktig til Norge. Er du skattepliktig til Norge er det de samme reglene som gjelder ved utleie av annen bolig/fritidseiendom i Norge.

Leieinntektene kan imidlertid også være skattepliktige i det landet eiendommen ligger. For å unngå dobbeltbeskatning, har Norge inngått avtaler med mange land. Hvordan dobbeltbeskatning unngås, avhenger derfor av hvor eiendommen ligger. Ligger utleieboligen i et land som Norge ikke har skatteavtale med, kan dobbeltbeskatning unngås etter norske regler om kreditfradrag. Reglene kan imidlertid være uoversiktlige og vanskelige å forså. Vi anbefaler derfor å bli bistått av advokat for å være sikker på å unngå skattesmell.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om utleie. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Dersom du har innboforsikring vil den ofte dekke advokatutgifter ved tvist om skatt av utleieinntekter. Innboforsikringen vil i utgangspunktet dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har krav på fri rettshjelp.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring