Hva sier loven om arbeidsgiveransvar?

Har du havnet i en situasjon hvor du har gjort skade på en person eller en annens gjenstand under arbeid? Som ansatt i en bedrift eller virksomhet er du beskyttet mot personlig erstatningsansvar gjennom arbeidsgiveransvar.

fusk på eksamen, mobbing, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning

Hva betyr arbeidsgiveransvar?

Arbeidsgiveransvaret betyr at en arbeidsgiver (den som tilbyr arbeid) kan bli erstatningsansvarlig for skade forårsaket av arbeidstaker (den som utfører arbeid). Hensynet bak arbeidsgiveransvaret er blant annet å beskytte arbeidstaker mot et erstatningskrav. Det er arbeidsgiver som utgir oppgavene en arbeidstaker utfører, og må derfor ta risikoen for at en skade kan skje. En arbeidsgiver får fordeler når arbeidet utføres bra, og det må forventes at arbeidsgiver tar støyten hvis noe skulle skje. En arbeidsgiver har også muligheten til å beskytte seg mot slike situasjoner ved å inkludere det i prisen, eller tegne forsikring. Den som er ansatt står i en svakere økonomisk stilling enn din arbeidsgiver, og arbeidsgiver vil derfor ha bedre forutsetninger for å betale et eventuelt erstatningskrav.

 

Hva skal til for at arbeidsgiver pålegges arbeidsgiveransvar?

Arbeidsgiveransvaret står under kapittel 2 i skadeserstatningsloven, som handler om “Det offentlige og andre arbeidsgivers ansvar”. Skadeserstatningsloven § 2-1 pålegger arbeidsgiver erstatningsansvar for skader gjort av arbeidstaker.

 

For at arbeidsgiver skal pålegges arbeidsgiveransvar er det en forutsetning at det har skjedd en skade. Det kan både være personskade eller skade på ting. Skaden må ha skjedd under utførelsen av arbeidsoppgaver som arbeidstaker har utført på vegne av arbeidsgiver. Har en ansatt utført en oppgave som ligger utenfor de tildelte arbeidsoppgavene, vil det kunne medføre at arbeidsgiver ikke lenger er ansvarlig.

 

Forsettlig og uaktsom handling

Den utførte handlingen må ha skjedd forsettlig eller uaktsomt. Handlingen er forsettlig hvis den er gjort med vilje. Ved forsettlige handlinger er det lagt inn en begrensing, ved at arbeidsgiver ikke vil bli ansvarlig om handlingen som er utført er utenom det som er forventet. Om handlingen var uaktsom, bedømmes utfri situasjonen. I vurderingen legges det vekt på om den utførte handlingen burde ha vært klar over risikoen for at en skade kunne oppstå. Det vil ha betydning hvor stor risiko det var for at skaden ville skje, og om det hadde vært lett å gjøre tiltak for at skaden ikke ville oppstått.

 

Loven sier at det også må legges vekt på hva den som ble skadet kunne ha forventet av virksomheten. For eksempel på skolen har en forventning om at lærerne passer på elevene, slik at de unngår alvorlige skader. Hvis en elev blir alvorlig skadet på skolen, kan derfor skolen bli holdt ansvarlig.

 

Har du handlet forsettlig eller uaktsomt i din utførelse av arbeidsoppgavene? Da vil din arbeidsgiver kunne bli erstatningsrettsligansvarlig for skadene du påførte.

 

Hva skjer når det ikke er mulig å identifisere hvilken arbeidstaker som er ansvarlig for skaden?

At det ikke er mulig å identifisere hvilke arbeidstakere som er ansvarlig for skaden gjør ikke at arbeidsgiver unngår arbeidsgiveransvar. Der det er begått flere feil, skal det ikke være nødvendig å påpeke en utløsende feil. Dersom det foreligger flere mindre feil som i sammenheng medfører arbeidsgiveransvar, er det nok.

Aleksander Thon Aasen

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Vi er meget fornøyd med hvor raskt Osloadvokatene tok saken våres og hjalp oss. Vi fikk hjelp av Osloadvokatene til å fremme våre rettigheter, så stor takk til Osloadvokatene for hjelpen, den var helt avgjørende.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Aleksander-480x480-1.jpg

Aleksander Thon Aasen
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring