Tidligere arbeidsgiver opplyste ikke om fortsettelsesforsikring, arbeidstager fikk erstatning!

Avslag fra forsikringsselskapet

Hun var ansatt i en større bedrift som hadde forsikret de ansatte for annen sykdom i tillegg til yrkesskade. Klient hadde fått prolaps mens hun var på jobb, men fikk avslag på erstatning for yrkesskade.

Hun prøvde i flere år å komme tilbake i jobb, uten å lykkes. Da det viste seg at hun kom til å bli varig ufør, tok hun kontakt med Osloadvokatene, som varslet arbeidsgivers forsikringsselskap om at det kom til å bli fremmet søksmål dersom hun ikke ble tilbudt erstatning.

Selskapet tok saken opp til ny vurdering og Osloadvokatene bistod i forhandlingene.  Klient ble til slutt enig med selskapet om størrelsen på erstatningssummen. Hun fikk også dekket forsinkelsesrenter og advokatutgifter.

Tilkjent erstatning

Klient fikk kr 450 000,- i erstatning som følge av at arbeidsgiveren hadde unnlatt å tilby fortsettelsesforsikring da hun sluttet i jobben.
De aller fleste arbeidstakere i større bedrifter er dekket gjennom en gruppelivsforsikring. Mange bytter arbeidsplasser ofte og vet ikke at de har krav på dekning videre hos tidligere arbeidsgiver.

Arbeidstakere som er omfattet av gruppelivsforsikring hos arbeidsgiver har rett til å fortsette forsikringen ved opphør av arbeidsforholdet – en fortsettelsesforsikring!

Dersom arbeidsgiver unnlater å tilby fortsettelsesforsikring

Dersom selskapet har unnlatt å tilby fortsettelsesforsikring, har arbeidstakeren krav på å få erstattet det han ville fått i forsikringsdekning.

Fakta

En Høyesterettsdom av 2005 (Rt 2005 s 1112) slo fast at forsikringsselskapet pliktet å betale erstatning som om fortsettelsesforsikring var inngått.

Det er en økende mengde konflikter som gjelder hvor vidt forsikrede har fått tilsendt, mottatt og forstått vilkårene for fortsettelsesforsikring. I rettspraksis er det stilt strenge krav til forsikringsselskapenes aktivitetsplikt for å sikre arbeidstakere som har gått glipp av forsikringen de skulle ha hatt.

Det er det selskapet som har unnlatt å varsle, som er erstatningspliktig.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

Har du blitt skadet eller ufør hos tidligere arbeidsgiver?

Og ikke har blitt opplyst om forsikringsvilkår og fortsettelsesforsikring?

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg.

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring