Hva har du krav på ved yrkesskade?

Hvis du er påført en yrkesskade, hva har du krav på?

krav yrkesskade

Hva har du krav på?

Dersom du blir påført en yrkesskade eller yrkessykdom vil du kunne ha krav på både erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og ytelser fra folketrygden. Våre advokater hjelper deg med å sikre deg den erstatningen du har krav på.

Erstatning fra yrkesskadeforsikring

Som arbeidstaker er du alltid dekket av yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiver plikter å tegne slik forsikring for sine ansatte. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring, vil forsikringsselskapene sammen utbetale erstatning til deg og deretter kreve utbetalingen tilbake fra arbeidsgiver.

Forsikringen skal dekke merutigftene du har som følge av yrkesskaden, tapt inntekt og menerstatning dersom du er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art.

Hovedregelen i erstatningsretten er at du har krav på full erstatning. Det betyr at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Det betyr at du som hovedregel har krav på dine advokatutgifter erstatt ettersom det ofte er nødvendig med advokatbistand og du ikke ville hatt disse utgiftene dersom skaden ikke hadde skjedd. Ta kontakt med våre eksperter for hjelp og veiledning.

Ytelser fra NAV

NAV, eller folketrygden, gir deg ytelser dersom du er utsatt for en yrkesskade. Noen av ytelsene du kan motta er:

  • Sykepenger

Sykepenger erstatter inntekt når du ikke kan jobbe som følge av en skade. Med yrkesskade kan du få yrkesskadefordel i sykepengene. Fordelen kan påvirke vilkårene for sykepenger, lengden ytelsen blir utbetalt og størrelsen på sykepengene.

  • Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP sikrer deg inntekt mens du får bistand fra NAV. Som hovedregel må du ha 50% nedsatt arbeidsevne for å motta AAP, men med yrkesskade kreves det kun 30% nedsatt arbeidsevne.

  • Uføretrygd

Uføretrygd erstatter inntekt ved varig skade. På samme måte som AAP er kravet for nedsatt arbeidsevne ved yrkesskade kun 30%.

  • Menerstatning

Dersom yrkesskaden gir deg en medisinsk invaliditet på 15% eller mer kan du ha krav på menerstatning. Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse og ikke knyttet til noe økonomisk tap.

  • Alderspensjon

Alderspensjon sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Dersom du har fått yrkesskadefordel under uføretrygd, kan denne fordelen spille inn på alderpensjonen.

Les mer om ytelser fra NAV her.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgiftene kan dekkes

Ved yrkesskade dekkes som hovedregel utgifter til advokat av arbeidsgivers forsikringsselskapet. Våre advokater kan reglene og hjelper deg alltid med å undersøke om dine advokatutgifter vil være dekket.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring