Hva er et varsel etter arbeidsmiljøloven?

Nylig ble det avsagt en Høyesterettsdom som avklarer hva som menes med et varsel i arbeidsmiljølovens forstand.

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger, permittering, arveoppgjøret, overtidsarbeid, forloddskrav, hjemmekontor, skilsmissefellen, varsel

Bakgrunnen for saken

Saken handlet om en tillitsvalgt som bistod en arbeidskollega i et møte med en HR-ansvarlig, hvor kollegaen ble ilagt en muntlig advarsel. Dagen etter sendte den tillitsvalgte en e-post til en leder i bedriften, hvor vedkommende kritiserte den HR-ansvarliges opptreden i møtet. Spørsmålet i saken var om denne e-posten var et varsel i arbeidsmiljølovens forstand.

Hva er et varsel?

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 2 A-1 at en arbeidstaker “har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet”. Loven har ingen nærmere definisjon av uttrykket “å varsle”. Det er imidlertid klart at det kreves noe mer enn å si i fra. Loven stiller ingen krav til varselets form. Det kan derfor varsles både skriftlig og muntlig, og i hvilken som helst sammenheng. Det er heller ikke noe krav om at arbeidstakeren må kunne bevise at det er noe hold i det som det varsles om. Av dette følger det at det må foretas en nærmere tolkning av ytringen arbeidstakeren har fremsatt, for å avgjøre om det er tale om et varsel etter arbeidsmiljøloven.

Høyesterett uttalte at det avgjørende er om det for arbeidsgiveren er “rimelig grunn til å oppfatte” ytringen som et varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold er forhold som strider mot rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer det er bred oppslutning om i samfunnet.

Høyesteretts vurdering

E-posten uttrykte mer enn at den tillitsvalgte var uenig i bedriftens advarsel til kollegaen. E-posten beskrev en oppførsel som var i strid med en regel i bedriftens arbeidsreglement om hensynsfull og korrekt opptreden. For Høyesterett var det derfor klart at e-posten var et varsel i arbeidsmiljølovens forstand.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring