Har du kjøpt ny bolig med vannlekkasje?

Ofte oppdager man ikke en vannlekkasje før vannet har trukket inn i husets vegger og ført til råte-, fukt- og muggskader. Da kan utbedringskostnadene bli kostbare. Et aktuelt spørsmål i slike tilfeller er hvem som er ansvarlig for regningen. Vi har advokater som er eksperter på området. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

avhendingsloven, skatt utleie, felles bolig, vannlekkasje, støvete garasjedekke, nabovarsel, diskriminering, syk i ferien, rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil

Vannlekkasje

Hvis du oppdager en vannlekkasje i din nye bolig må feilen utbedres raskt for at boligen ikke skal bli totalt ødelagt. Dersom vannlekkasjen utgjør en kjøpsrettslig mangel er selger ansvarlig, og du kan kreve retting, prisavslag, erstatning eller at avtalen heves.

Når foreligger det en mangel?

Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med avtalen, eller opplysninger som er gitt i forbindelse med markedsføringen, kontraktsdokumenter eller for øvrig i byggeprosessen. Uavhengig av hva som er avtalt, foreligger det imidlertid en mangel hvis arbeidet ikke er utført på faglig godt vis. Dersom du har kjøpt en helt ny bolig, og du oppdager vannlekkasje, vil kravet til faglig godt utført arbeid sjeldent være oppfylt.

Det foreligger også en mangel hvis kjøperen ikke har fått opplysninger om arbeidet, materialet eller eiendommen som entreprenøren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. At entreprenøren “måtte kjenne til” opplysningene innebærer at entreprenøren ikke må ha noen rimelig grunn til å være uvitende.

Fakta

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte. Mangelsvurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en erfaren advokaten. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i slike saker. Vi bistår deg med rådgivning og tips, samt sørger for at du får det du har krav på.

Husk reklamasjon!

Oppdager du fukt-, råte- eller muggskader er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Dersom du ikke reklamerer innen lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. I reklamasjonen må du påberope den aktuelle mangelen, og at du som følge av dette vil gjøre krav gjeldende. Dette kan du lese mer om her.

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en kjøpsrettslig mangel vil du ofte unne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som et utgangspunkt i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og bistår deg i denne prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

Tone Lise Holmen Seglem

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Tone-Lise-480x480-1.jpg

Tone Lise Holmen Seglem
Senioradvokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring