Har du husket å opprette sameiekontrakt?

Å eie sommerhus eller hytte sammen med familie eller venner kan by på både fine opplevelser og utfordringer. Trenger du hjelp til å sette opp en sameiekontrakt, eller løse en oppstått konflikt? Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i sameietvister.

sameiekontrakt, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre

Hva er et sameie?

Et sameie oppstår når to eller flere eier noe sammen. Ved et sameie reguleres eierskapet av sameieloven. Det vanligste er at et sameie oppstår ved en skriftlig avtale eller kontrakt. Sameie kan også oppstå ved arv, når to eller flere for eksempel arver en bolig sammen. I utgangspunktet kan partene selv avtale hvilke regler som gjelder i sameiet og hvordan de skal bruke og ivareta tingen. Dette gjøres gjennom en sameiekontrakt. Dersom det ikke er inngått noen avtale, reguleres spørsmålene av sameieloven.

Sameiekontrakt

Å ha en skriftlig avtale som regulerer bruk, vedlikehold og andre forhold ved sameietingen er en god forutsetning for at sameiet skal fungere, og konflikter unngås. Vi anbefaler å bli bistått av en advokat til å opprette sameiekontrakt. Advokaten vil bistå med å lage en sameiekontrakt som er tilpasset deres behov.

Fakta

Det anbefales å inngå sameiekontrakt så tidlig som mulig etter at sameiet er opprettet. Det er lettere å bli enige om en avtale når himmelen er skyfri, og partene fortsatt er venner.

En sameiekontrakt gjør at man unngår konflikter

Å inngå en sameiekontrakt vil gjøre at man unngår konflikter. Når en sameiekontrakt skal opprettes er det lurt å starte med å få en oversikt over de faktiske utgiftene. Videre anbefales det å sette av en sum til vedlikehold og årlig oppgradering, samt bli enige hvordan utgiftene skal fordeles. Sameiekontrakten bør også regulere forhold som eierandeler, forkjøpsrett, bruk og eventuelt utleie av tingen.

Oppløsning av sameiet

Sameiekontrakten bør også innhold regler om hvordan man kommer seg ut av sameiet. Det er ikke uvanlig at dette medfører uenigheter. Et typisk spørsmål som bør reguleres i sameieavtalen er hvem eierandelen skal kunne selges til, og til hvilken pris. Videre bør man bli enige om hva som skal skje ved en sameiers død.

Om man ikke avtaler annet følger det av sameieloven at en sameier kan kreve sameiet oppløst og sameiegjenstanden tvangssolgt på det åpne markedet. Dette er sjeldent en ønskelig situasjon i sameier mellom familier eller venner. Videre vil ofte et tvangssalg resultere i en lavere salgssum, samt ekstra kostnader i form av rettsgebyrer og medhjelperkostnader. Vi anbefaler derfor alltid partene å komme til enighet. Ta kontakt med oss, vi kan hjelpe dere med å finne en rimelig løsning.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i sameietvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ikke advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring