Har du fått et nabovarsel om naboens byggeplaner som påvirker deg?

Når en ønsker å sette i gang planting, graving, bygging eller annet tiltak på egen eiendom som vil være til skade eller ulempe for naboen, må det sendes et nabovarsel. Nabovarsel skal sendes til de nærmeste naboene, gjenboere og andre som kan bli berørt av byggeplanene.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport

Hovedregelen

Hovedregelen på det privatrettslige området er at en selv kan råde over egen eiendom. Denne råderetten kan ikke gå på bekostning for naboene. Nabovarselet må sendes før søknaden om byggetillatelse sendes til kommunene. Det er tiltakshaveren som ønsker å iverksette tiltaket som skal sende nabovarselet. Nabovarselet må inneholde en beskrivelse av det planlagte tiltaket. Den må inneholde tilstrekkelig med informasjon, slik at naboen kan foreta en riktig vurdering om eventuelle skader eller ulemper som kan forekomme.

Nabomerknad som svar på nabovarsel

Hvis du mener at tiltaket vil ha en negativ påvirkning på deg og din eiendom, kan du sende en nabomerknad. Det er ikke noe minimums krav til hvor stor skade eller ulempe det må være fare for før en nabomerknad kan sendes. Nabomerknader skal sendes til tiltakshaveren. Når tiltakshaveren sender byggesøknaden til kommunen skal eventuelle nabomerknadene følge med.

Naboene har som regel en svarfrist på minimum to uker, denne kan være lenger om noe annet er avtalt. Fristen gjelder fra tidpsunktet naboen mottok nabovarselet, og tilstrekkelig informasjon var gitt. Har man ikke overholdt tidsfristen, har man mistet sin mulighet til å ha komme med innvendinger.

Kan jeg få tiltaket stanset?

En nabomerknad kan være en klage på at tiltaket strider med krav som følger av plan- og pyggningsloven eller gjeldene reguleringsplaner. En kan også klage om tiltaket strider med privatrettslige regler. Naboloven (Granneloven) regulerer forholdet mellom naboer. Loven oppstiller en tålegrense for hva naboer burde tåle, den såkalte tålegrensen. For at tålegrensen skal være oversteget må det være snakk om en stor og vesentlig ulempe. Det kan være vrient å vite hvor grensen går, og om når tålegrensen er oversteget. Ta kontakt for et uforpliktende møte, slik at vi kan bistå i vurderingen av din sak.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring