Gjensidig testament

Ved gjensidig testament kan ektefeller og samboere beskytte den parten som lever lengst.

gjensidig testament

Hva er et gjensidig testament?

Et gjensidig testament er et testament der to eller flere testatorer, som oftest ektefeller eller samboere, gir hverandre gjensidige fordeler. Gjensidig testament opprettes for å sikre den som lever lengst. Testamentet kan omfatte enten hele eller deler av arven.

Som regel inneholder et gjensidig testement bare en primærdisposisjon. Det er en disposisjon som sier hva lengstlevende skal motta av den parten som dør først. Det er imidlertid ikke uvanlig at testamentet også inneholder disposisjoner som gjelder situasjonen etter lengstlevendes død. Dette kalles for sekundærdisposisjoner. Sekundærarvingers arverett vil ofte være usikker, ettersom partenes formue ofte blandes sammen. Det kan være vanskelig å identifisere formue, eierforhold og gjeld. Sekundærdisposisjoner egner seg derfor best på gjenstander som klokker og kunstverk, samt eiendom uten gjeld.

Formkrav

Det er de samme formkravene som gjelder for gjensidige testamenter som for vanlige testamenter. Vilkårene fremgår av arveloven § 42. Du kan lese mer om hvordan du oppretter et testament her.

Hvorfor opprette gjensidig testament?

Gjensidig testament er særlig aktuelt for samboere. Det som følge av at samboere med felles barn bare arver 4 G av hverandre, mens barnløse samboere ikke har arverett etter hverandre.

For ektefeller har gjensidige testamenter mistet noe av sin betydning. Det som følge av at retten til uskifte normalt gir tilstrekkelig beskyttelse for den gjenlevende. I noen tilfeller er det imidlertid fortsatt aktuelt med gjensidige testamenter. En ektefelle som sitter i uskifte vil måtte tåle enkelte begrensninger i forhold til rådigheten av midlene. For gjensidige testamenter vil gjenlevende ektefelle sin rådighet reguleres direkte av testamentet. Normalt settes det ingen begrensninger for gjenlevende ektefelle, men i enkelte tilfeller kan dette være ønskelig for å sikre sekundærarvingene.

Fakta

Et gjensidig testament er et aktuelt alternativ til uskifte i de tilfeller det er ønskelig å etablere spesielle ordninger etter gjenlevendes død, eller der testatorene ønsker å begrense den gjenlevendes rådighet utover de rammer som gjelder for uskifte.

Endring av gjensidig testament

Et gjensidig testament kan fritt endres eller tilbakekalles av en testator, dersom den andre testatoren får kunnskap om dette før arvelateren dør. Det gjøres imidlertid unntak fra kunnskapsvilkåret dersom endringen utelukkende begunstiger gjenlevende eller dennes slekt.

For samboere og ektefeller som har gått fra hverandre, er det lagt til grunn i rettspraksis at den gjensidige disposisjonen faller bort når samlivet tar slutt.

Fakta

At den ene testatoren tilbakekaller eller endrer sitt testament, gjør ikke at den andres disposisjon i testamentet automatisk faller bort.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arvesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring