Garanti ved oppføring av nybygg

Investering i eiendom er ofte den mest kostbare investeringen vi gjør som privatperson. Mye kan gå galt i et byggeprosjekt, og det er ofte snakk om høye kostnader dersom uhellet først er ute. Ved kjøp av nybygg pålegges derfor entreprenør å stille garanti for avtalen.

Garanti, garanti

Bustadoppføringslova § 12

Etter bustadoppføringslova § 12 er entreprenør pliktig til å stille garanti for avtalen ved oppføring av nybygg. Bustadoppføringslova er ufravikelig til gunst for forbruker. Det betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstig for forbrukeren enn loven. Lovens krav til garantistillelse gjelder kun hvis kontraktssummen overstiger to ganger grunnbeløpet (G).

Garantien gir deg en stor fordel og sikkerhet dersom entreprenøren ikke retter feilene og manglene, betaler rettmessig erstatning eller for eksempel går konkurs. Som forbruker vil du i et slikt tilfelle kunne rette dine krav direkte mot garantisten istedenfor mot entreprenør eller selger.

Hvem kan være garantist?

Det kommer frem av loven at garanti må stilles fra en «finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge». I tillegg til norske banker og forsikringsselskaper vil dette omfatte kredittinstitusjoner i EØS-området. I stedet for garanti, kan entreprenør velge å deponere penger. Deponeringen må skje i et finansforetak som oppfyller vilkårene i finansforetaksloven § 2-1.

Garantiens innhold

Garanti skal foreligge straks det er inngått en kjøpskontrakt mellom entreprenør og forbruker. Omfanget av garantierklæringen avhenger av om forbruker har kjøpt bolig inklusive tomt, eller om det er snakk om oppføring av bolig på forbrukers tomt. Størrelsen på garantierklæringen avhenger av om kravet blir fremsatt ved overtakelse, eller på et senere tidspunkt.

Ved oppføring av bolig på forbrukers tomt fremgår det av loven at garantien skal gjelde i fem år etter overtakelse og dekke en sum tilsvarende 10 % av vederlaget. Blir krav gjort gjeldende etter overtakelsestidspunktet er det tilstrekkelig at garantibeløpet tilsvarer 5 % av vederlaget. Overtakelsestidspunktet er imidlertid ikke en absolutt frist. Uttrykket omfatter også krav som blir fremsatt innen rimelig tid etter overtakelse.

For kjøp av bolig inklusive tomt skal garantien gjelde i fem år etter overtakelse og dekke en sum tilsvarende 5 % av vederlaget. Blir krav gjort gjeldende før overtakelsestidspunktet er det tilstrekkelig at garantibeløpet tilsvarer 3 % av vederlaget. Bakgrunnen for at garantien kan være lavere før overtakelse har sammenheng med at forbruker ikke har betalt vederlag uten at innbetalingen er sikret med garanti etter § 47 annet ledd, eller at forbruker har fått overført retten til eiendommen til seg.

Fakta

Det er verdt å merke seg at en garantist må bi stående ved garantien. Selv om for eksempel byggeprosjektet blir forsinket, må altså garantisten bli stående ved garantien i fem år etter overtakelse.

Kontraktsbrudd

Foreligger det kontraktsbrudd bør du straks melde i fra til entreprenøren om de kravene du mener å ha. Garantien er gitt med selvskyldnerkausjon. Det betyr at forbruker kan rette sitt krav mot garantist så snart det er konstatert at entreprenør eller selger selv ikke ønsker å gjøre opp.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring