Hvilken lov gjelder ved salg av bolig?

Ved salg av bolig kommer enten avhendingslova eller bustadoppføringslova til anvendelse. Hvilken lov som gjelder avhenger av hvem som er kjøper og selger av eiendommen.

fuktskader, salg av bolig

Hvilken lov gjelder ved salg av bolig?

Avhendingsloven kommer til anvendelse ved de fleste kjøp og salg av eiendom. Lovens anvendelsesområde begrenses imidlertid av bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom forbruker og entreprenør om oppføring av eiendom.

Nærmere om når bustadoppføringslova gjelder

En forutsetning for at bustadoppføringslova skal komme til anvendelse er at boligen ikke er ferdigstilt på avtaletidspunktet. Spørsmålet blir da når en bolig anses ferdigstilt. Etter forarbeidende til bustadoppføringslova anses en bolig som ferdigstilt selv om det gjenstår rydding, rengjøring og lignende. Dersom det står igjen arbeid av håndverksmessig karakter anses ikke boligen for å være ferdigstilt.

Er det tale om store ombygginger og oppusninger kommer bustadoppføringslova i noen tilfeller til anvendelse. Vilkåret er at arbeidene er så omfattende at boligen praktisk sett fremstår som ny.

I forhold til hvilket tidspunkt avtalen anses for å være inngått, er dette normalt datoen på kjøpekontrakten. Dersom partene har vært enige om avtalens hovedinnhold på et tidligere tidspunkt, kan avtale om salg anses for å være inngått allerede på dette tidspunktet.

Betydningen av hvilken lov som gjelder

Både avhendingslova og bustadoppføringslova er ufravikelige til gunst for forbruker. Det betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstig for forbrukeren enn de to lovene. Av bustadoppføringslova følger det visse rettigheter som stiller forbrukeren bedre enn etter avhendingslova. Disse rettighetene er av både praktisk og økonomisk betydning. Et eksempel er at man etter bustadoppføringslova § 9 kan kreve at det utføres tilleggs- og endringsarbeid. En rett til å kreve tilleggs og endringsarbeid fins ikke i avhendingslova.

Forskjellen mellom avhendingslova og bustadoppføringslova

Som tidligere nevnt følger det visse rettigheter etter bustadoppføringslova som går ut over det som følger av avhendingslova. En forskjell mellom avhendingslova og bustadoppføringslova er hvilke rettigheter kjøper har ved forsinket ferdigstillelse. Etter avhendingslova har kjøper krav på erstatning for økonomisk tap som følge av forsinkelse. Et slikt krav kan imidlertid være vanskelig å påvise. Etter bustadoppføringslova kan forbrukeren kreve dagmulkt ved forsinket ferdigstillelse. Forbrukeren kan kreve dagmulkt uavhengig av om forbrukeren har hatt et økonomisk tap.

Fakta

Dagmulkt er en avtalefestet "bot" som entreprenøren må betale hver dag ytelsen er forsinket.

En ytterligere forskjell mellom de to lovene er at entreprenøren etter bustadoppføringslova plikter å stille garanti for sine arbeider. Denne forpliktelsen følger ikke av avhendingslova.

Dersom entreprenøren ikke ønsker å gi forbrukeren de rettighetene som følger av bustadoppføringslova, kan han eller hun vente med å selge boligen til den er ferdigstilt. Da vil avhendingslova komme til anvendelse i stedet. Entreprenøren slipper da å ta risikoen for å måtte betale dagmulkt, samt stille garanti for arbeidet sitt. Fordelen for entreprenøren ved å selge boligen før ferdigstillelsetidspunktet er imidlertid at kjøpesummen blir innbetalt på et tidligere tidspunkt.

Advokatutgifter

I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring