Anklaget for fusk på eksamen – vedtak om utestengelse omgjort

Universitetets klagenemnd besluttet å utestenge studenten i to semestre som følge av mistanke om fusk på eksamen. Ved hjelp fra oss klaget studenten på vedtaket, og fikk medhold. I ettertid fremmet også student krav om erstatning for økonomisk tap.

Fusk på eksamen

Konsekvensen av å bli tatt for fusk eller forsøk på fusk på eksamen er ofte stor. Ved fusk på eksamen fatter klagenemnda hos universitetet eller høyskolen enten vedtak om annullering av eksamen eller utestenging fra studiet. Nemnda kan også fatte vedtak om begge deler. En student kan bli utestengt fra skolen i opp til ett år.

Krav til saksbehandling

Et vedtak om utestenging eller annullering av eksamen følger forvaltningslovens regler om saksbehandling. Det innebærer at forvaltningslovens regler om saksbehandling må være fulgt for at vedtaket om annullering av eksamen eller utestenging fra studiet skal være gyldig. For eksempel stilles det krav til at studenten mottar et varsel før vedtak fattes. Et brudd på reglene vil kunne være avgjørende for saken. Vi hjelper deg med å bedømme grunnlaget for vedtaket, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Vedtak om utestenging omgjort

Ved hjelp fra en av våre advokater ble det slått fast at klienten hadde vært uriktig utestengt fra studiet. Vedtaket ble dermed omgjort og studenten fikk studere igjen. Saken hadde tatt tid og studenten var dermed blitt forsinket med utdannelsen sin. Dette gjorde at studenten var blitt påført et betydelig økonomisk tap. Studenten fremmet derfor krav om erstatning fra universitetet.

Utgifter til advokat ved sak om fusk på eksamen

Ved sak om bortvisning eller utestengelse fra studier har du krav på å få dine utgifter til advokat dekket når sak er reist, eller skriftlig varsel er gitt. Sak anses for å være reist når den legges frem til klagenemnda for avgjørelse. Det er studiestedet som skal dekke dine utgifter. Advokaten vil gå igjennom reglene med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine utgifter til advokat. Vi undersøker alltid om du har rett på å få dine utgifter dekket.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om fusk på eksamen. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Hva bør du gjøre når du har fått varsel om mistanke om fusk?

  1. Vurdere varselet – Du vil som regel få et skriflig varsel fra skolen. I varselet må skolen oppgi de bevisene de har for at du har fusket. Allerede når du mottar et varsel bør du kontakte advokat. Advokaten vil veilede deg i den videre prosessen.
  2. Saksbehandler på skolen har taushetsplikt – Taushetsplikt har også advokaten, sensor, eksamensvakter og alle andre ansatte ved skolen. Ingen trenger dermed å få vite at du er mistenkt for fusk.
  3. Studenten har rett til å uttale seg skriftlig – Du bør her får advokaten til å uttale seg på vegne av deg. Advokaten vil sørge for at du ikke skriver noe som kan tolkes feil.
  4. Klag på vedtak om utestenging eller annullering av eksamen
– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring