Forskjellen på tilkallingshjelp, ekstrahjelp og deltidsansettelse

Det er flere som forveksler tilkallingshjelp og ekstrahjelp med deltidsansettelse. Dette er to forskjellige ting, og gir arbeidstaker og arbeidsgiver ulike rettigheter og plikter.

vederlagskrav, fast bosted, voldsoffererstatningslov, oppreisningserstatning, dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt, tilkallingshjelp

Arbeidsavtale som tilkallingshjelp eller ekstrahjelp

Som tilkallingsvikar eller ekstrahjelp har man verken rett eller plikt til å jobbe et bestemt antall timer. Tilkallingshjelp blir vanligvis kalt inn når det oppstår kortvarig og uforutsett behov for arbeidskraft, som for eksempel ved sykdom, ferieavvikling eller høyt arbeidspress. Er det et permanent behov for arbeidskraft, så skal arbeidstakeren ansettes i en fast stilling, eventuelt en fast deltidsstilling. En tilkallingsvikar eller ekstrahjelp har krav på skriftlig arbeidsavtale på lik linje som alle andre arbeidstakere, og arbeidsavtalen må være på plass før vedkommende begynner å jobbe.

En arbeidsgiver kan ikke pålegge en tilkallingsvikar eller ekstrahjelp å jobbe. Når arbeidstakeren har sagt ja til en vakt, er imidlertid dette bindende, og vedkommende må komme på jobb til avtalt tid. Avtalen er også bindende for arbeidsgiveren. Det betyr at en arbeidstaker har rett til lønn for avtalte vakter. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette dersom det på forhånd er inngått avtale om at vaktlistene kan endres av arbeidsgiver på gitte vilkår og uten at den ansatte får betaling.

Fakta

Som arbeidsgiver har du ingen plikt til å tilby en tilkallingsvikar eller ekstrahjelp vakter, og vedkommende har heller ingen plikt til å takke ja til vakter. Dette innebærer at det ikke vil være noen oppsigelsestid i en slik avtale, og arbeidsforholdet kan i praksis ta slutt på dagen hvis en av partene ønsker det.

Arbeidsavtale som deltidsansatt

En deltidsansatt er fast ansatt, men i redusert stilling. Det betyr at deltidsansatte har de samme rettighetene og pliktene som fulltidsansatte. Utgangspunktet i norsk arbeidsliv er ansettelse på heltid. For at arbeidstakere skal kunne ansettes på deltid må behovet for deltidsansettelse derfor dokumenteres og drøftes med tillitsvalgte. Plikten strekker seg imidlertid ikke lenger enn at spørsmålet skal drøftes. Det er således ingen plikt om å oppnå enighet.

En deltidsansatt har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny person, eller innleier arbeidskraft. Den deltidsansatte må imidlertid være kvalifisert, og fortrinnsretten må ikke medføre en vesentlig ulempe for virksomheten. Videre må arbeidsoppgavene bestå av om lag de samme arbeidsoppgavene som den ansatte utfører i sin deltidsstilling.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om et oppdrag.

Vi bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi kan tilby rammeavtaler til bedrifter. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring