Endringer i arbeidsmiljøloven – styrking av retten til heltid

Den 1. januar 2023 trådte det i kraft endringer i arbeidsmiljøloven. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er nå at man skal ansettes på heltid.

feriepenger, usaklig oppsigelse, advarsel, heltid

Hovedregelen er ansettelse på heltid

Etter lovendringen gjelder det en normgivende bestemmelse om at heltid er hovedregelen i arbeidslivet. Bestemmelsen stadfester målet om å gjøre heltid til den nye normen i norsk arbeidsliv.

Lovendringen begrenser imidlertid ikke arbeidsgivers rett til å ansette arbeidstakere på deltid. Det betyr at at arbeidstakere ikke har rett til heltidsstilling. For at arbeidstakere skal kunne fastsettes på deltid må behovet for deltidsansettelse dokumenteres og drøftes med tillitsvalgte. Formålet med dette er å sikre at virksomhetens reelle behov for deltidsansettelse vurderes, samt å motvirke rutinemessig bruk av deltidsansettelse.

Fakta

Hvis arbeidstakeren selv ønsker deltidsansettelse uten å oppgi noe konkret årsak for det, har arbeidsgiver likevel en dokumentasjonsplikt. Omfanget av dokumentasjonsplikten vil imidlertid kunne variere med forholdene.

Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling

Lovendringen styrker også deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor ny innleie i virksomheten. Den deltidsansatte må imidlertid være kvalifisert, og fortrinnsretten må ikke medfør en vesentlig ulempe for virksomheten. Videre må arbeidsoppgavene være lignende de oppgavene vedkommende har i sin nåværende stilling.

Deltidsansatte har også fortrinnsrett til ekstravakter. Fortrinnsretten er imidlertid betinget av at arbeidet består av om lag de samme arbeidsoppgavene som den ansatte utfører i sin deltidsstilling.

Fakta

Deltidsansattes fortrinnsrett innebærer ikke noe generelt forbud mot å bruke tilkallingsvikarer eller innleie for å dekke opp ledige vakter. Videre hindrer ikke lovendringen bruk av tilkallingsvakter eller innleie dersom ingen deltidsansatte ønsker vaktene. Lovendringen innebærer bare at deltidsansatte, forutsatt at de er kvalifiserte, skal ha førsterett.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring