Forskjellen på innleie og entreprise

Det har stor betydning for arbeidstakers rettigheter og plikter om man er innleid eller arbeider på en entreprisekontrakt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvilke rettigheter en arbeidstaker har, og hvordan man skiller mellom innleie og entreprise.

entreprise

Forskjellen på innleie og entreprise

Entreprise er kjøp av oppdrag og tjenester der entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet av oppdraget. Ved entreprise er arbeidstakeren underlagt entreprenørens ledelse. Ved innleie stilles utleiers arbeidstakere til disposisjon for innleier, og det er innleier som er ansvarlig for resultatet. Grensedragningen har avgjørende betydning for partenes rettigheter og plikter.

Ved innleie oppnår arbeidstakeren flere rettigheter hos innleier som for eksempel krav på fast ansettelse hos innleier etter fire år, krav på fast ansettelse og erstatning ved ulovlig innleie, krav om likebehandling og at innleier og utleier har solidaransvar for lønn. En arbeidstaker ved entreprise vil ikke ha krav på fast ansettelse eller likebehandling hos oppdragsgiver.

Skillet mellom innleie og entreprise

Grensen for når det foreligger et innleieforhold og når det forligger entreprise er noe flytende. Vurderingen beror på en konkret vurdering av momenter oppstilt i rettspraksis.

Utgangspunktet er at det er entreprise når ledelsen av arbeidet er hos entreprenøren og ikke oppdragsgiver, antall arbeidstakere som benyttes på oppdraget er uvedkommende for oppdragsgiver, det er avtalt en fast pris, oppdraget er klart avgrenset, entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet og entreprenøren benytter eget verktøy. Motsetningsvis taler det for at det er innleie av arbeidskraft når oppdragsgiver har ledelsen av oppdraget, et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, det er fastsatt en timepris, det er ubestemt eller kun skisserte arbeidsoppgaver, oppdragsgiveren har ansvaret for resultatet og oppdragsgivers verktøy brukes under oppdraget.

Fakta

Det er de reelle forholdene som avgjør om det er snakk om innleie eller entreprise, ikke hva arbeidsgiver velger å kalle det.

Konsekvensen av “falsk” entreprise

Dersom det formelt er tale om entreprise, men forholdet i utgangspunktet skulle blitt behandlet som et innleieforhold, risikerer oppdragsgiver en rekke uforutsette krav. Ved ulovlig innleie kan en arbeidstaker blant annet kreve fast ansettelse hos innleier. Videre kan de ansatte kreve mellomlegg mellom faktisk utbetalt lønn og det de ville hatt krav på etter likebehandlingsprinsippet som innleid arbeidstaker.

En endring i tilknytningsforholdet er egnet til å påvirke både arbeidsgiveravgift, pensjonsopptjening, merverdiavgift og skatt. Pålegg om opprydding i tilknytningsformene er også egnet til å utløse tilleggsavgifter overfor skatte- og avgiftsmyndighetene. Det anbefales derfor å gjøre grundige vurderinger rundt hvilken tilknytningsform man velger.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring