Foreldretvist – Mor fikk foreldreansvaret alene

Nylig var en foreldretvist oppe i Romerike og Glåmdal tingrett. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant mor frem med at hun skulle ha foreldreansvaret alene.

barnevernet tar barnet, barnets beste, foreldreansvar, få tilbake barnet, omsorgsovertakelse, samvær, reisekostnader samvær, bekymringsmelding, midlertidig flytteforbud, foreldreansvaret

Sakens bakgrunn

Etter samlivsbruddet klarte ikke mor og far å samarbeide, noe som medførte lite kontakt mellom barnet og faren. Barnet har ikke hatt kontakt med faren sin på flere år, men likevel hadde foreldrene delt foreldreansvar. Barnet trengte nå et nytt pass, og for dette kreves det samtykke fra begge foreldrene. Moren og barnet lyktes ikke i å oppnå kontakt med faren, og de var således avhengig av at moren fikk foreldreansvaret alene for at datteren skulle få nytt pass. Ved hjelp fra en av våre advokater reiste moren derfor sak for Romerike og Glåmdal tingrett.

Foreldreansvaret

Etter barneloven er utgangspunktet felles foreldreansvar når samlivet opphører. At foreldre har felles foreldreansvar betyr at de sammen har plikt til å ivareta omsorgen for barnet, og at de i fellesskap skal ta viktige beslutninger i barnets liv. Skal en forelder tilkjennes foreldreansvaret alene må det foreligge særlige grunner som tilsier at en slik løsning vil være det beste for barnet.

Rettens vurdering

I vurderingen av om det forelå særlige grunner la tingretten vekt på at barnet ikke har hatt samvær med far siden samlivsbruddet, og at dette nå er nærmere fire år siden. Videre har barnet selv uttrykt at hun ønsker at mor skal bestemme over henne, noe som er et tungtveiende moment. Retten la også vekt på at mor ikke hadde lykkes i å oppnå kontakt med far de siste årene. Det var således vanskelig å treffe viktige beslutninger i barnets liv i fellesskap med far.

Videre la retten vekt på at det også i fremtiden mest sannsynlig vil være betydelige praktiske problemer med å samarbeide med far. Det var således klart at det beste for barnet er at mor har foreldreansvaret alene. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant dermed mor frem med at hun alene skulle ha ansvar for barnet.

Far måtte betale sakskostnader

Det er uvanlig at man får dom på sakskostnader i en sak etter barneloven. Ved bistand fra oss vant mor fullt ut, og fikk sakskostnader dekket. Far ble dømt til å erstatte sakskostnader med 35 312 kr.

Emma Udbye Ytterstad

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Dette er saker som vekker mye følelser og som kan føre til store konflikter mellom foreldrene. Det er imidlertid viktig at hensynet til barnets beste blir ivaretatt. Ved bruk av advokat sikrer du en rettferdig løsning for alle parter. Vi gir deg råd om hvordan du best går frem, samt sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Emma-480x480-1.jpg

Emma Udbye Ytterstad
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring