Foreldreansvar: Dine rettigheter

Ved et samlivsbrudd oppstår det spørsmål om hvor barnet skal bo, og hvem som skal ha ansvar for det. Utgangspunktet er at foreldre har foreldreansvar sammen. I enkelte tilfeller kan man imidlertid få foreldreansvaret alene.

bekymringsmelding, foreldreansvar

Hva er foreldreansvar?

Foreldreansvaret sier noe om hvem som har ansvaret for å ta viktige beslutninger i barnets liv. Avgjørelser som faller inn under foreldreansvaret er blant annet økonomiske avgjørelser, avgjørelser om medisinske inngrep og behandling, valg av skole og utdanning, medlemskap i foreninger og idrettsklubber, navnevalg og innmelding i trossamfunn. Dersom foreldrene har felles foreldreansvar skal disse avgjørelsene tas i fellesskap.

Foreldreansvaret er ikke bare en rett, men også en plikt. Den som har foreldreansvar plikter å ta avgjørelser for barnet, samt sørge for at barnet får omsorg, omtanke og oppdragelse.

Hvem har foreldreansvaret?

Foreldre som er gift har automatisk foreldreansvar sammen. Det samme gjelder samboere som har folkeregistret adresse på samme sted når barnet blir født. Dersom samlivet tar slutt, har foreldrene avtalefrihet om hvem som skal ha foreldreansvaret. De kan avtale at en av de skal ha ansvaret, eller at de skal ha det sammen. Foreldrene kan imidlertid ikke avtale at de skal dele oppgavene under foreldreansvaret mellom seg. Foreldre med felles foreldreansvar må altså ta beslutninger i fellesskap.

For foreldre som ikke er gift er også utgangspunktet felles foreldreansvar. Dersom foreldrene ikke bor sammen når barnet blir født, kan hver av dem gi melding til folkeregisteret om at moren skal ha foreldreansvaret alene. En far som gjennom slik melding ikke får del i foreldreansvaret, må reise sak for domstolene dersom han ønsker å ta del i ansvaret igjen.

Blir dere ikke enige om hvem som skal ha foreldreansvaret?

Frem til foreldrene er enige om hvem som skal ha ansvaret, har de felles foreldreansvar. For å komme frem til en avtale kan foreldrene benytte seg av adgangen til mekling på familievernkontor eller hos annen godkjent mekler. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan de reise sak for retten.

Fakta

I tvister om foreldreansvar er utgangspunktet at avgjørelsen skal rette seg mot hva som er best for barnet. I tilfeller der foreldrene har bodd sammen under barnets levetid, må det foreligge "særlige grunner" for at en av foreldrene skal få ansvaret alene. Dersom foreldrene ikke har bodd sammen under barnets levetid, er vurderingen mer åpen. 

Vi anbefaler å bruke advokat

Dette er saker som vekker mye følelser og som kan føre til store konflikter mellom foreldrene. Det er imidlertid viktig at hensynet til barnets beste blir ivaretatt. Ved bruk av advokat sikrer du en rettferdig løsning for alle parter. Vi gir deg råd om hvordan du best går frem, samt sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Tina Carlsen Ahlquist (Permisjon)

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker som gjelder foreldreansvar og samvær med barn kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Tina-480x480-1.jpg

Tina Carlsen Ahlquist (Permisjon)
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring