Foreldelse og reklamasjon: Hva er forskjellen?

De færreste er klar over at man må passe på foreldelsesreglene selv om man har fremsatt reklamasjon i rett tid. Manglende kjennskap til reglene, og forholdet mellom dem, kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for deg.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon

Reklamasjon

En reklamasjon innebærer at du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. For at du skal kunne gjøre gjeldende en mangel må du overholde reklamasjonsfristene. Det finnes to typer reklamasjonsfrister: absolutte og relative reklamasjonsfrister. Den absolutte reklamasjonsfristen fastsetter et endelig tidspunkt for når det ikke lenger er mulig å fremme en reklamasjon. Den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, og innebærer at reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Hvis du ikke reklamerer innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. Ofte vil selger hevde at du har reklamert for sent ettersom du burde oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt. Det anbefales derfor å ikke nøle og reklamere umiddelbart. Da unngår du diskusjoner om reklamasjonen var fremsatt i rett tid.

Fakta

En reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, og senest innen to eller fem år. Hvor lang reklamasjonsfristen er avhenger av hvordan type vare eller tjeneste du har kjøpt, samt hvilken lov som kommer til anvendelse.

Foreldelse

At et krav er foreldet betyr at kravet er falt bort og ikke lenger kan gjøres gjeldende. De færreste er klar over at man må passe på foreldelsesreglene selv om man har fremsatt reklamasjon i rett tid. Dette utgjør således en potensiell “felle” for deg som kjøper. Etter foreldelseslovens regler foreldes et krav tre år etter forfall eller tidspunktet man kunne krevd oppgjør. Krav som følge av kjøpsrettslige mangler foreldes derfor tre år etter kontraktsbruddet inntrådte. Dersom varen ble levert mangelfull, forelå det et kontraktsbrudd allerede ved levering av varen eller tjenesten. I slike tilfeller vil foreldelse inntre tre år etter overtakelse.

Hvis et mangelskrav foreldes tre år etter overtakelse, hvilken betydning har da en fem års reklamasjonsrett? Dersom kjøperen ikke har gjort kravet sitt gjeldende på grunn av manglende kunnskap om kravet eller hvem det kan rettes mot, kan det gis en tilleggsfrist på ett år etter foreldelsesloven § 10. Dette betyr at dersom mangelen oppdages etter fire år og 11 måneder, foreldes kravet etter 5 måneder og 11 måneder. Foreldelsesfristen avbrytes ved at man får en anerkjennelse av ansvar, eller ved at det fremmes rettslige skritt gjennom for eksempel en forliksklage.

Fakta

Foreldelsestiden etter foreldelsesloven § 10 kan ikke forlenges med mer enn til sammen ti år.

To parallelle prosesser

Det er viktig å være klar over at reklamasjonsfristene og foreldelsesfristen løper parallelt og uavhengig av hverandre. Dette betyr at kjøperens mangelskrav kan bli foreldet selv om kjøperen har reklamert både innenfor den relative og absolutte reklamasjonsfristen. En reklamasjon avbryter ikke foreldelsesfristen, og avbrytelse av foreldelsesfristen påvirker ikke reklamasjonsfristene. Fristene må avbrytes separat.

Fakta

Det er ikke uvanlig at en mangel oppdages en stund etter overtakelse, og at partene deretter bruker lang tid på diskutere om det faktisk foreligger en mangel. Når det dermed seg tre år siden overtakelse, må du som kjøper dermed være oppmerksom og sørge for å avbryte eller utsette foreldelsesfristen.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om foreldelse og reklamasjon. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring