Forbud mot diskriminering i arbeidslivet

Har du blitt utsatt for diskriminering, eller lurer på om du har blitt det? Det er forbudt å diskriminere og trakassere i arbeidslivet. Forbudet mot diskriminering gjelder hele arbeidsforholdet, fra stillingen blir utlyst til arbeidsforholdet blir avsluttet.

arverett, testament, diskriminering

Forbud mot diskriminering i arbeidslivet

Alle arbeidsgivere plikter å arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Forbudet mot diskriminering gjelder hele arbeidslivet, fra stillingen blir utlyst til arbeidsforholdet blir avsluttet. Som arbeidsgiver kan du ikke forskjellsbehandle søkere, ansatte eller innleide arbeidstakere uten saklig grunn.

Hva er diskriminering?

Å diskriminere betyr at man forskjellsbehandler uten å ha saklig grunn for det. Det er flere ulike forhold som kan gi grunnlag for diskriminering. Forbudet gjelder for eksempel diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon på grunn av fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og alder.

Hva er forskjellen mellom direkte og indirekte diskriminering?

Forbudet mot diskriminering i arbeidslivet gjelder både direkte og indirekte diskriminering. En person er for eksempel blitt utsatt for direkte diskriminering dersom en bedrift unnlater å ansette en gravid søker på grunn av hennes graviditet. Indirekte diskriminering er når personer med individuelle behov, behandles på samme måte som andre. Et eksempel kan være forbud mot hodeplagg på arbeidsplassen. Forbudet rammer alle ansatte, men det vil indirekte diskriminere arbeidstakere som bruker hijab.

Fakta

I saker om diskriminering er det omvendt bevisbyrde. Det betyr at dersom det er grunn til å tro at diskriminering har skjedd, er det opp til den ansvarlige å bevise at diskriminering likevel ikke har skjedd.

Lovlig forskjellsbehandling

I enkelte tilfeller kan det likevel være lovlig å forskjellsbehandle. Dette er særlig tilfelle dersom en gruppe er underrepresentert på arbeidsplassen. Tre vilkår må være oppfylt for at slik forskjellsbehandling skal være tillat:

  1. Forskjellsbehandlingen må ha et saklig formål.
  2. Forskjellsbehandling må være nødvendig for å oppnå formålet.
  3. Forskjellsbehandlingen må ikke være uforholdsmessig inngripende ovenfor den eller de som forskjelsbehandles.

I arbeidslivet er det et tilleggsvilkår for at forskjellsbehandling skal være lovlig jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 9 (2). Direkte forskjellsbehandling er bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Forbud mot gjengjeldelse

Gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler om diskriminering er forbudt. Gjengjeldelse vil si at arbeidsgiver behandler arbeidstaker dårligere fordi han eller hun har fremmet klage om brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, eller har gitt utrykk for at slik klage kan bli fremmet. Dette gjelder også vitner og personer som bistår i en klagesak.

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i diskriminering. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring