Fikk ikke komme på intervju – fikk erstatning på grunnlag av etnisk diskriminering

Han hadde indisk bakgrunn, og kom til Norge i 1971. Han var norsk statsborger og 61 år da han søkte tre ulike stillinger ved en videregående skole. De tre stillingene han søkte på var en lederstilling elektrofag, avdelingsleder elektro- og maritime fag og en undervisningsstilling i elektrofag. Han fikk ingen av stillingene. I søknadsprosessen følte han på etnisk diskriminering og at han ble forbigått på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse da han ikke ble kalt inn til intervju til noen av stillingene.

Klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Han tok kontakt med Tønsbergadvokatene ved advokat Alexander Dunsby. Advokat Dunsby sendte klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de mente at han var best kvalifisert for stillingene. Det ble hevdet at han ble forskjellsbehandlet på grunn av etnisk bakgrunn/nasjonal opprinnelse da han ikke ble innkalt til intervju.

Etnisk diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte etter hvert med at den videregående skole hadde handlet i strid med diskrimineringsloven, og som følge av dette tok advokat Dunsby ut et erstatningssøksmål mot skolen.
Saken ble løst i et rettsforlik med 205 000,- i oppreisningserstatning til mannen. Dette var et meget godt oppgjør, og han var svært fornøyd med resultatet.

Har du opplevd etnisk diskriminering?

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Ble sagt opp i prøvetiden – fikk erstatning
Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn og feriepenger?