Forbrukerkjøpsloven: Kjøp og salg av båter

Ved kjøp av båt med feil og mangler kan man ha krav på retting, prisavslag eller heving. Her vil du få en oversikt over når forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, og hvilke rettigheter du har.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpslovens regler og bestemmelser gjelder når private kjøper ting av næringsdrivende. Loven er ufravikelig, og det er derfor ikke mulig å avtale seg vekk fra den. Mange tror at forbrukerkjøpsloven bare gjelder ved kjøp av nye ting, men den kan også gjelde ved bruk av gamle ting. Det eneste vilkåret for at loven skal komme til anvendelse er at selgeren er næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven kan i enkelte tilfeller også komme til anvendelse ved kjøp fra private. Dette vil være tilfelle ved bruk av en mellommann som opptrer i næringsvirksomhet. I praksis betyr dette at alle salg som går via båtmegler er å anse som et forbrukerkjøp.

Forskjellen på forbrukerkjøpsloven og private kjøp

Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen bedre rettigheter enn kjøpsloven. For eksempel vil det ved kjøp av båt gjelde en fem års reklamasjonsfrist, mens i private kjøp vil fristen være to år. Videre har selger en skjerpet opplysningsplikt i forbrukerkjøp, og det skal mindre til for at skjulte feil utgjør en mangel. Som kjøper er du således bedre beskyttet hvis forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, sammenlignet med hvis kjøpsloven regulerer forholdet.

Foreligger det en mangel?

Hvis det foreligger en mangel kan du gjøre mangelskrav gjeldende. Dette innebærer at du kan kreve at selger reparer feilen, omleverer gjenstanden, prisavslag eller at avtalen heves. I tillegg kan du ha krav på erstatning.

Fakta

Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren kreve å få rette mangelen eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgers rett til dette går foran de andre sanksjonene kjøper kan kreve. Det anbefales derfor å avklare så tidlig som mulig om selger ønsker å benytte sin adgang til å rette. Hvis selger vil rette, må han samtidig erkjenne at det foreligger en mangel.

Har du kjøpt båt med feil eller mangler?

Ofte nekter selger å erkjenne at det foreligger mangler ved båten. Da anbefales det å bli bistått av en erfaren advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Ved båttvister vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring