Feilaktig tatt for fusk på eksamen – Erstatning

Å bli mistenkt for fusk på eksamen kan ramme deg som student hardt. Er du feilaktig tatt for fusk på eksamen, og dette har påført deg et økonomisk tap, kan du kreve erstatning av høyskolen eller universitetet.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk

Feilaktig tatt for fusk på eksamen

Konsekvensen av å bli tatt for fusk på eksamen kan være betydelig for den enkelte student. Hvis man blir mistenkt for fusk på eksamen eller en innleveringsoppgave, blir man ofte utestengt fra høyere utdanning i ett eller to semestre. De fleste vedtak om utestengelse iverksettes umiddelbart, og man har dermed ikke mulighet til å studere mens klagesaken løper. Klagesaken tar ofte tid, og det er stor sannsynlighet for at du bli forsinket i utdannelsen. Hvis klageorganet kommer frem til at du ikke har fusket, har du blitt forsinket urettmessig. Dette kan du ha krav på å få erstatning for.

Erstatning for det økonomiske tapet

Ved å fullføre studiene senere enn du ellers ville gjort, vil du komme forsinket ut i arbeidslivet. Tapt arbeidsinntekt som skyldes skolens urettmessige utestengelse kan du kreve erstattet. I Norge ligger startlønnen på omkring 500 000 kr, noe som studiestedet kan bli ansvarlig for.

Fakta

Hvis du har betalt skolepenger eller semesteravgift for den perioden du har vært urettmessig utestengt har du betalt for en gode du ikke har fått benyttet deg av. Dette er også et tap du kan ha krav på å få erstatning for. 

Bruk advokat!

Å bli mistenkt for fusk på eksamen rammer studenten hardt. For å få en ryddig prosess anbefales det derfor å bruke en advokat som er ekspert på området. Advokaten vil holde dialogen med skolen, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Vår erfaring er at de som bruker advokat oppnår mer i erstatning enn de som krever erstatning på egenhånd.

Gratis advokathjelp

Utgangspunktet er at studiestedet dekker dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Dette gjelder både private og offentlige studiesteder. Du får dekket advokatbistand fra det tidspunkt “sak om bortvisning eller utestenging er reist”.

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skolesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring