Hva gjør du når du er blitt mistenkt for fusk på eksamen?

Flere hundre studenter blir hvert år mistenkt for å ha fusket på eksamen. Mistanken kan skyldes feil kildehenvisning, ulovlig samarbeid eler ulovlig bruk av hjelpemidler. Konsekvensen av å bli tatt for fusk kan være betydelige for den enkelte student. Men hva er lurt å gjøre når man blir mistenkt for fusk på eksamen?

fusk på eksamen, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt

Har du fått varsel om mistanke om fusk på eksamen?

Dersom skolen mistenker at du har fusket på eksamen, vil du som regel få et skriflig varsel. Det første du må gjøre når du mottar et slikt varsel er å vurdere varselet. Skolen skal kartlegge situasjonen og sikre eventuelle bevis for at du har fusket. I varselet må skolen oppgi de bevisene de har for at du har jukset.

I mange tilfeller blir også studenten kalt inn til et møte med skolen. Det er som regel lurt å kontakt en advokat før et slikt møte. Studenter blir som regel utestengt fra høyere utdanning i et år ved fusk på eksamen. Ved bruk av advokat øker sjansen for at du ikke blir utestengt.

Saksbehandleren på skolen har taushetsplikt

Etter forvaltningsloven har saksbehandleren på skolen taushetsplikt. Det samme har advokaten din. Skolen har imidlertid ikke taushetsplikt overfor din advokat. Sensor, eksamensvaktene og andre ansatte ved skolen har også taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette betyr at ingen utenforstående trenger å få vite at du er beskyldt for fusk.

Studenten har rett til å uttale seg skriftlig

Som student kan du velge å ha møte med skolen eller uttale deg skriftlig. Vi anbefaler deg å få advokaten din til å skrive denne uttalelsen. Advokaten sørger for at du ikke skriver noe som kan tolkes feil.

Fakta

Det er ikke studenten som må bevise at han eller hun ikke har jukset. Det er skolen som må bevise at studenten har jukset. Dette har med bevisbyrde og rettssikkerhet å gjøre. Hvis det er tvil om studenten har jukset, skal tvilen komme studenten til gode.

Erstatning for forsinket skolegang

Blir du anklaget for fusk vil du som regel bli utestengt fra høyere utdanning i et år. De fleste vedtak om utestengelse iverksettes umiddelbart, og du har dermed ikke mulighet til å studere mens klagesaken løper. Dersom du vinner frem i klagesaken kan du kreve erstatning for forsinket oppstart i arbeidslivet. Normalt vil startlønnen i Norge ligge på omkring 500 000 kr, noe som studiestedet kan bli ansvarlig for.

Rett til fri rettshjelp

Hovedregelen er at studiestedet dekker dine utgifter til advokat. Dette gjelder både private og offentlige studiesteder på høyskolenivå. Du får dekket advokat fra det tidspunkt “sak om bortvisning eller utestenging er reist“.

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du blitt mistenkt for fusk på eksamen?

Å bli mistenkt for fusk på eksamen rammer studenten hardt. Vi anbefaler derfor å bli bistått av advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skolesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring