Mistenkt for plagiat på eksamen?

Mange hundre studenter blir hvert år mistenkt for å ha jukset på eksamen. Studenters verste mareritt er å bli feilaktig beskyldt for fusk på eksamen eller innleveringer. Konsekvensen av å bli tatt for fusk kan være betydelig for den enkelte student. Blir du mistenkt for fusk har du krav på gratis advokathjelp.

plagiat, urettmessig straffeforfølgelse, ung ufør, samvær, bistandsadvokat

Hva er plagiat eller fusk på eksamen?

Det er ikke en egen bestemmelse som omhandler plagiat på eksamen. Alle forsøk på juks blir vurdert etter de samme vilkårene. Det er derfor ikke så enkelt å svare på akkurat hvor grensen går for hva som er plagiat eller fusk på eksamen. 

For det første må det objektivt sett foreligge fusk eller forsøk på fusk på eksamen. Som regel vil det å handle i strid med eksamensreglementet være tilstrekkelig for å oppfylle dette vilkåret. Departementet har uttalt “at det er å anse som fusk når en student har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under en eksamen eller på andre måter handler i strid med eksamensreglementet eller regler om kildebruk”.

Fakta

Alle studenter er forpliktet til å sette seg inn i eksamensreglementet og sjekke hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Plagiat

Vi vant nylig en sak der det forelå 41 % plagiat. En kvinne som studerte IT ble tatt ved plagiatkontroll etter en obligatorisk innleveringsoppgave. Plagiatkontrollen viste at besvarelsen inneholdt 41 % likhet med en medstudent. Kvinnen ble kalt inn til et drøftelsesmøte med skolen, hvor hun nektet for å ha jukset. Skolen trodde ikke på henne, og fremmet derfor sak om fusk. Kvinnen tok da kontakt med oss. Vi bistod kvinnen i klagenemnda og vant saken. Klagenemnda godkjente oppgaven, og dermed ble også faget bestått.

Det stilles krav om forsettlig eller grovt uaktsomt forsøk på juks

Etter loven stilles det krav om at det foreligger forsettlig eller grovt uaktsom forsøk på juks eller fusk fra studentens side. Dette betyr at studenten må ha utvist skyld. Forsett innebærer at studenten har jukset med hensikt. Grovt uaktsomt innebærer at studenten har handlet sterkt klanderverdig.

Fakta

Det er ikke studenten som må bevise at han eller hun ikke har jukset. Det er skolen som må bevise at studenten har jukset. Dette har med bevisbyrde og rettssikkerhet å gjøre. Hvis det er tvil om studenten har jukset, skal tvilen komme studenten til gode.

Erstatning for forsinket skolegang

En student som blir anklaget for fusk vil som regel bli utestengt fra høyere utdanning i et år. De fleste vedtak om utestengelse iverksettes umiddelbart, og studenten har dermed ikke mulighet til å studere mens klagesaken løper. Dersom du vinner frem i klagesaken kan du kreve erstatning for forsinket oppstart i arbeidslivet. Normalt vil startlønnen i Norge ligge på omkring 500 000 kr, noe som studiestedet kan bli ansvarlig for.

Har du blitt mistenkt for plagiat?

Å bli mistenkt for fusk på eksamen rammer studenten hardt. Vi anbefaler derfor å bli bistått av advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skolesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Gratis hjelp fra advokat

Hovedregelen er at studiestedet dekker dine advokatutgifter. Dette gjelder både private og offentlige studiesteder på høyskolenivå. Du får dekket advokat fra det tidspunkt “sak om bortvisning eller utestenging er reist“.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring