Feil ved det elektriske anlegget er en mangel

Feil ved det elektriske anlegget kan være vanskelig å avdekke, og utbedringene kan fort bli dyre. Elektriske feil er alvorlige, og kan i verste fall medføre at boligen brenner ned. Dersom feilene ved det elektriske anlegget utgjør en kjøpsrettslig mangel kan du gjøre mangelskrav gjeldende. Da vil du kunne kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøpet.

Garanti, elektriske anlegget

Det må foreligge en mangel

For at en kjøper skal kunne gjøre mangelskrav gjeldende, må feilene ved det elektriske anlegget utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Det foreligger blant annet en kjøpsrettslig mangel dersom eiendommen eller eiendommens tilstand ikke svarer til det som er avtalt mellom kjøper og selger, eller det som kan forventes ut fra avtalen, pris, eller andre omstendigheter ved kjøpsavtalen.

Feil ved det elektriske anlegget

Selgeren har ingen plikt til å få en elektriker til å gjennomgå boligens elektriske anlegg før salg. Dette betyr at kjøperen ofte får lite informasjon om anleggets tilstand. Hvilke forventninger kjøper kan ha til det elektriske anlegget, vil blant annet avhenge av anleggets alder. Forventet levetid for elektriske anlegg er 25-30 år. Dersom det elektriske anlegget ikke er i samsvar med det man kan forvente vil det kunne utgjøre en mangel, og du kan gjøre mangelskrav gjeldende.

Arbeid utført av ufaglærte

Ethvert arbeid på det elektriske anlegget skal i utgangspunktet utføres av godkjente fagmenn. Likevel er det mange som gjør arbeid på det elektriske anlegget selv, eller ved hjelp fra ufaglærte håndverkere. Hvis det elektriske anlegget ikke er satt opp av godkjente fagmenn, vil det som oftest stride med hva som kan forventes. Arbeid utført av ufaglærte vil således som regel utgjøre en mangel ved boligen, og du vil da kunne kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpsavtalen.

Mangelfulle opplysninger

Det foreligger også en mangel hvis kjøperen ikke har fått opplysninger som selgeren “måtte kjenne til”, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. At selgeren “måtte kjenne til” opplysningene innebærer at selgeren ikke må ha noen rimelig grunn til å være uvitende. Dette kan eksempelvis være opplysninger om tidligere feil på det elektriske anlegget.

Videre foreligger det en mangel hvis eiendommen ikke svarer til de opplysningene som er gitt. I den forbindelse er opplysninger gitt i egenerklæringsskjemaet sentralt. For at den uriktige opplysningen skal anses som en mangel må den ha virket inn på avtalen. Innvirkningsvilkåret er oppfylt dersom avtalen ville blitt inngått på andre vilkår dersom riktige opplysningen var blitt gitt.

Husk reklamasjon!

Når du oppdager feil ved det elektriske anlegget er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. Ofte vil motparten hevde at du har reklamert for sent ettersom du burde oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt. Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart. Da vil du slippe spekulasjoner omkring hvor vidt reklamasjonen var rettidig.

Fakta

I reklamasjonen må du påberope deg mangelen, og at du som følge av dette vil gjøre mangelskrav gjeldende.

Boligen har feil ved det elektriske anlegget

Hvis det viser seg at det elektriske anlegget har blitt installert av ufaglærte, eller er i dårligere stand enn det som er avtalt eller kan forventes, så foreligger det i utgangspunktet en mangel. Hvilket mangelskrav du bør gjøre gjeldende avhenger av omstendighetene i saken. Det kan være vanskelig å vinne frem med mangelskrav selv om det er på det rene at det foreligger feil på det elektriske anlegget. Det anbefales derfor å bli bistått av advokat.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring