Feil utforming av balkonger og terrasser er en mangel

Balkonger, terrasser og lignende skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet. Hensikten med kravet er å sikre at balkonger og terrasser utformes slik at de er egnet for tiltenkt bruk. Er ikke kravet oppfylt kan det foreligge en mangel, og du kan gjøre mangelskrav gjeldende.

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser

Kravene til balkonger og terrasser

I Norge er det byggteknisk forskrift (TEK 17) som regulerer kravene til balkonger og terrasser. Forskriften stiller blant annet krav til at balkonger skal ha tilstrekkelig fall slik at vann ikke samler seg. Dette er viktig for å unngå fuktproblemer og skader på balkongen, og for å hindre at vannet trenger inn i bygningen. TEK 17 krever også at balkonger skal ha et dreneringssystem som leder vann bort fra balkongen. Balkongen skal ha en renne eller annen form for avløp som fører vannet til et punkt utenfor bygningen.

Videre krever forskriften at balkonger og terrasser skal tåle påkjenninger fra klimatiske forhold, som snø, is og nedbør. Balkongen skal dimensjoneres og bygges slik at den tåler belastningen fra disse påkjenningene. Det er også krav til at balkongen skal være bygget på en sikker måte, slik at det ikke er fare for fallulykker. Er det mer enn 0,5 meter fra balkongen eller terrassen ned til terrenget eller til annet underliggende plan eller nivå, stilles det krav om rekkverk.

Fakta

Hvis balkongen eller terrassen er en del av et større byggverk, stilles det krav til brannsikkerhet. Balkongen kan ikke være utført slik at den bidrar til spredning av brann, og det skal være tilfredsstillende rømningsveier fra balkongen.

Hvordan bør du gå frem?

Hvorvidt utformingen av en balkong eller terrasse utgjør en mangel, kan by på vanskelige vurderinger. Det er viktig å merke seg at kravene i TEK 17 er minimumskrav, og at det kan være nødvendig med ytterligere tiltak i enkelte tilfeller. I en vurdering av om det foreligger en mangel vil det derfor være hensiktsmessig å innhente vurderinger fra en spesialist på området, som for eksempel en takstmann.

Husk reklamasjon!

Oppdager du en feil må du foreta reklamasjon overfor selger så raskt som mulig. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. I en reklamasjon må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre mangelskrav gjeldende. Ta kontakt med en av våre advokater. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvis du har kjøpt en bolig med feil og mangler lurer man ofte på hva man skal gjøre, og om man selv står ansvarlig for feilen. Hvordan du best går frem avhenger av omstendighetene i saken. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi rådgir deg og sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket gjennom innboforsikringen din. I mange tilfeller vil forsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring