Feil på ventilasjonsanlegget er en mangel

Dersom ventilasjonsanlegget ikke fungerer som det skal, vil dette normalt anses som en kjøpsrettslig mangel. Da vil du kunne kreve feilen rettet, eller ha krav på prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

avhendingsloven, skatt utleie, ventilasjonsanlegget, felles bolig, fall mot sluk, vannlekkasje, støvete garasjedekke, nabovarsel, diskriminering, syk i ferien, rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil

Har du kjøpt ny bolig med feil på ventilasjonsanlegget?

Om en feil på ventilasjonsanlegget er en mangel avhenger av omstendighetene og kontrakten mellom kjøper og selger. Har du kjøpt en helt ny bolig, foreligger det en mangel hvis forholdene avviker fra det som er avtalt mellom partene, eller fra det som du med rimelighet kan forvente ut fra avtalen og omstendighetene ellers. Det foreligger imidlertid ikke en mangel hvis mangelen skyldes dine handlinger, ved for eksempel feil bruk eller manglende vedlikehold.

For at du skal kunne gjøre krav gjeldende må mangelen foreligge ved overlevering av boligen. Entreprenøren svarer imidlertid også for feil som oppstår etter overtakelse, så lenge feilen er forårsaket av et kontraktsbrudd fra entreprenørens side.

Krav til ventilasjon

Det er lovpålagt at alle bygninger har ventilasjon som er tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres. For boenheter oppstilles det krav om ventilasjon som sikrer en gjennomsnitlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m3 per time per m2 gulvareal når boenheten er bebodd. Oppfyller ikke boligen du har kjøpt disse kravene, foreligger det i utgangspunktet en mangel.

Hvordan går du frem?

Oppdager du feil på ventilasjonsanlegget er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. Ofte vil motparten hevde at du har reklamert for sent ettersom du burde oppdaget mangler ved ventilasjonsanlegget raskt etter at du overtok boligen. Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart, og ikke nøle. Da vil man slippe spekulasjoner omkring hvor vidt reklamasjonen var rettidig.

Fakta

I en reklamasjon må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du som følge av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med en av våre advokater. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Hva kan du kreve?

Hva du har krav på fra selger vil bero på omfanget og alvorlighetsgraden av den aktuelle skaden. Som et utgangspunkt vil du kunne kreve prisavslag eller erstatning tilsvarende det beløp det vil koste å få mangelen utbedret. Er mangelen vesentlig vil du kunne ha krav på å heve kjøpsavtalen.

Advokatutgifter

Dersom det er feil på ventilasjonssystemet vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det fins likevel noen viktige unntak. Vi kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Våre advokater ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring