Egenmelding

Å bruk egenmelding innebærer at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du er syk eller skadet, uten at du legger frem egenerklæring.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding

Regler om egenmelding

For å kunne bruke egenmelding må du ha jobbet hos arbeidsgiveren din i minst to måneder, og arbeidsgiveren din må godkjenne egenmeldingen. Hvis du er borte mer enn tre dager, kan arbeidsgiveren din kreve at du leverer sykemelding. Sykemelding kan utstedes av lege, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut. Hvis du har brukt egenmelding før sykemelding, regnes det som brukte egenmeldingsdager.

Utgangspunktet er at en arbeidstaker kan benytte tre dagers sammenhengende egenmelding fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Hvis arbeidsgiveren din er med i en IA-ordning er imidlertid reglene annerledes. Da kan den ansatte benytte seg av 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder, med en grense på opptil 8 dager per fraværstilfelle.

Hvordan bruker man egenmelding?

Hver enkelt arbeidsgiver utformer rutiner og egenmeldingskjemaer for sine ansatte. Hør med arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder hos dere.

Kan man miste retten til egenmelding?

Arbeidsgiveren din kan bestemme at du mister retten til å bruke egenmelding hvis du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av ett år, eller hvis arbeidsgiveren din har rimelig grunn til å tro at fraværet ditt ikke skyldes sykdom. Arbeidsgiveren må varsle deg om at du vil miste retten til egenmelding, slik at du kan uttale deg. Har du blitt fratatt muligheten til å bruke egenmelding, skal arbeidsgiveren vurdere dette på nytt etter seks måneder. Dette betyr imidlertid ikke at du som arbeidstaker automatisk får egenmeldingsretten tilbake.

Egenmelding og sykemelding

Egenmelding kan kun benyttes når arbeidsgiveren din betaler for sykefraværet, altså de første 16 dagene av sykefraværet. Når NAV betaler godtas aldri egenmelding. Videre kan ikke en arbeidstaker benytte egenmelding umiddelbart etter en sykemeldingsperiode. For å benytte egenmelding etter å ha vært sykemeldt må arbeidstakeren gjenoppta arbeidet minst en dag. Egenmelding kan heller ikke brukes for halve dager, eller i kombinasjon med gradert sykemelding.

Fakta

Blir du syk i ferien vil du fra første sykedag kunne kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt og gitt som ny ferie senere. Men for å ha rett til ny ferie senere, må sykedagene dokumenteres med legeerklæring. Egenmelding gir altså ikke rett på nye feriedager.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring