Du kan ikke stole blindt på en reguleringsplan

En reguleringsplan bestemmer hva som er lov å gjøre på et bestemt sted fremover i tid. Selv om en reguleringsplan åpner for utbygging, kan du imidlertid ikke være sikker på å få bygge.

håndverkere, reguleringsplan

Kommunens revisjonsplikt

Etter at plan- og bygningsloven ble vedtatt i 2008, fikk reguleringsplaner plutselig en utløpsdato. Reglene innebærer at kommunen må sørge for at planer som er eldre enn 10 år “i nødvendig grad er oppdatert” før det gis byggetillatelse. I praksis betyr dette at du ikke kan stole blindt på en reguleringsplan som er eldre enn 10 år.

Hva skal kommunen vurdere?

Både myndighetenes prioriteringer og omgivelsene endrer seg kontinuerlig. Dette er med på å bestemme om en plan “i nødvendig grad er oppdatert”. Videre er det relevant å se hen til nye utfordringer og utviklingstrekk innenfor planområdet, samt hvorvidt hensynet til naturfare og overordnet arealpolitikk fremdeles er ivaretatt. Det er også relevant om det er oppdaget nye kulturminner eller biologiske forekomster som tilsier behov for oppdatert plan. Som følge av dette er det mange av de samme spørsmålene som vurderes ved vedtakelse av nye reguleringsplaner som når planer passerer 10 år.

Fakta

Som følge av at en kommuneplan skal ivareta så mange forskjellige samfunnsinteresser, skal også ulike sektormyndigheter uttale seg. Dette kan for eksempel være veimyndigheter, kulturminnemyndigheter, miljømyndigheter eller beredskapsmyndigheter. Selv om sektormyndighetene uttaler seg, er det kommunen som til slutt avgjør spørsmålet om planen er tilstrekkelig oppdatert.

Hva bør du som utbygger gjøre?

Loven pålegger utbygger å dokumentere nødvendige opplysninger før kommunens vurdering. Dette kan også innebære at utbygger må innhente uttalelser fra sektormyndigheter.

Anmodning om kommunens revurdering av reguleringsplan må sendes senest sammen med søknad om byggetillatelse. Hvis man venter så lenge, vil imidlertid byggeprosjektet kunne bli veldig forsinket. Dersom planen du berøres av er 10 år eller eldre, er det derfor smart å forberede kommunal revurdering med en gang.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om reguleringsplan. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring