Spare tid: Reguleringsplan og tillatelse samtidig

Å få en reguleringsplan godkjent og oppnå tillatelse for bygging tar ofte lang tid. Men visste du at det finnes en måte å redusere tidsbruken? I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvordan du kan spare tid.

urettmessig straffeforfølgelse, mangler, testament ugyldig, arvepakt, fremtidsfullmakt, sykemelding, sykemeldt, bilansvaret, oppholdstillatelse, veirett, reguleringsplan

Tar ofte lang tid

Å få godkjent en reguleringsplan tar ofte lang tid. Dessuten må man normalt søke om rammetillatelse etter at reguleringsplanen er godkjent, før man kan søke om igangsettingstillatelse. Først når det er gitt igangsettingstillatelse kan byggingen starte. Heldigvis finnes det imidlertid en mer effektiv måte å komme i gang på.

Plan- og bygningsloven inneholder en bestemmelse som gir kommunen hjemmel til å godkjenne både reguleringsplan og gi rammetillatelse samtidig. Dette kan kutte saksbehandlingstiden med opptil 16 uker. Felles behandling er mulig når både kommunen og den som søker er enige om det. Felles behandling kan ikke kreves, men man kan argumentere for det overfor kommunen.

Fakta

Samtidig planvedtak og rammetillatelse kan være en god løsning i både store og små byggeprosjekter. Avgjørende for om dette er en praktisk løsning for ditt prosjekt, er om balansen mellom effektivitet og grundighet kan ivaretas.

Fordeler med felles behandling

Felles behandling krever noe mer arbeid av kommunen, ettersom nabomerknader blant annet må behandles av kommunen. Ved felles behandling blir imidlertid planavdelingen i kommunen langt mer involvert. Videre vil det være store samfunnsmessige fordeler ved hurtigere saksbehandling. Samtidig behandling vil også minske behovet for dispensasjoner. Dette er argumenter du kan bruke for å overtale kommunen din om felles behandling.

Bruk advokat!

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal argumentere, samt i enkelte tilfeller begår kommunen feil i sin saksbehandling. Får å unngå feil og potensielle konflikter, anbefales det å bli bistått av en erfaren advokat. Våre advokater vil ivareta dine interesser, rådgi deg om veien videre og sørge for at du får det du har krav på.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i eiendomssaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring