Dine rettigheter som fornærmet i en straffesak

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, kan du ha krav på gratis advokatbistand.

fornærmet

Rettigheter som fornærmet

Som fornærmet har man flere rettigheter. Disse rettighetene er polititet forpliktet til å opplyse om. Under etterforskningen har du rett til å ikke forklare deg, samt gjøre deg kjent med dokumentene i saken. Videre kan politiet, dersom du er redd for at gjerningspersonen skal gjøre noe mot deg, forby personen å oppsøke deg. Har du blitt utsatt for vold i nære relasjoner har du rett til å vite om gjerningspersonen sitter i varetekt, samt få beskjed dersom vedkommende slipper ut.

Videre har du rett til å bli informert om hvordan saken utvikler seg. Du skal blant annet få beskjed dersom det blir tatt ut tiltale, saken blir henlagt eller saken blir avgjort ved at gjerningspersonen godtar et forelegg der kravet er at du får erstatning. Som fornærmede har du også rett til å være til stede under alle rettsmøter. Dette gjelder også når rettsmøtet holdes for lukkede dører.

Bistandsadvokat

Den fornærmede i en straffesak har i mange tilfeller rett til gratis bistandsadvokat. I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Du har for eksempel rett til gratis bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for fysisk og/eller psykisk mishandling fra en nærstående, brudd på besøks- eller kontaktforbud, voldtekt, seksuelt overgrep/misbruk, menneskehandel eller tvangsekteskap.

Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Fakta

Dersom straffesaken blir henlagt eller gjerningsmannen ikke kan gjøre opp for seg, vil du fortsatt kunne ha krav på erstatning. I slike tilfeller kan bistandsadvokaten søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning for deg. Blir man tilkjent erstatning herfra, vil staten utbetale erstatningen, som så vil kreve dette tilbakebetalt fra gjerningsmannen.

Gratis advokatbistand

Hvis du har krav på bistandsadvokat vil advokatutgiftene betales av staten. Du vil også ha krav på å få dekket reiseutgifter til hovedforhandlingen i saken. Hovedforhandlingen er den delen av saken som foregår i retten. Dette betyr at du kan fremme erstatningskrav kostnadsfritt under rettssaken.

Har du blitt utsatt for en straffbar handling?

Har du status som fornærmet i en straffesak vil retten i utgangspunktet oppnevne en bistandsadvokat for deg. Du er imidlertid ikke bundet av dette. Du har fritt advokatvalg, og kan derfor velge en advokat hos oss. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen oppdrag som bistandsadvokat. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring