Den resterende ferie etter sommeren

Etter sommerferien er det fortsatt mange arbeidstakere som har ferie igjen. Som arbeidsgiver er det viktig å ha kontroll på reglene som gjelder for avvikling av resterende ferie.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninge, offentlige godkjennelser, eiendomsgrenser, ferien, ferie

Restferie

Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie hvert år. Alle dager unntatt søndager skal anses som virkedager. En arbeidstaker som jobber fulltid har derfor krav på ferie i fire uker og en dag.

Etter ferieloven har en arbeidstaker krav på hovedferie på 18 dager i perioden 1. juni – 30. september. Den resterende ferien på 7 virkedager er i ferieloven betegnet som “restferie”.

Fakta

Mange arbeidstakere har rett til 5 ukers (30 virkedager) ferie gjennom sin arbeidsavtale eller gjeldende tariffavtale. Feriedagene som overstiger ferielovens minimum på 25 virkedager reguleres ikke av ferielovens regler om restferie, men av arbeids- eller tariffavtalen.

Kan arbeidstakere kreve restferien samlet?

Arbeidstakere kan kreve sammenhengende avvikling av restferie. Dette gjelder imidlertid bare restferie etter ferieloven. Man må ikke ta ut restferie samlet. Det er derfor ingenting i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om å splitte opp restferien.

Feriedager utover den lovbestemte restferien på 7 virkedager reguleres av arbeids- eller tariffavtalen. Disse feriedagene kan ikke arbeidstakeren kreve samlet, med mindre noe annet er avtalt.

Tidspunktet for restferien

Utenom hovedferien på 18 virkedager som kan tas ut mellom 1. juni og 30. september, står arbeidsgiver fritt til å bestemme når ferien skal tas ut. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om ferieavvikling, er det derfor arbeidsgiver som kan bestemme tidspunktet for avvikling av restferie.

Det anbefales at du som arbeidsgiver innarbeider rutiner for ferieavvikling. På denne måten sikrer man rettferdighet og forutsigbarhet i forhold til de ansattes ferieønsker. Dette kan for eksempel skje ved at man i god tid før sommeren sender ut ferielister hvor de ansatte kan komme med ønsker.

Overføring av ferie til neste år

Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstakere årlig ferie. Både arbeidstakere og arbeidsgivere har derfor plikt til sørge for at ferie gjennomføres. Det kan imidlertid avtales at inntil 12 virkedager av den lovbestemte ferien skal overføres til neste kalenderår. Slik avtale må være skriftlig.

Fakta

For ferie utover de 25 virkedagene som følger av ferieloven, er det arbeids- eller tariffavtalen som regulerer hvorvidt ferie kan overføres. 

Hva skjer dersom ferie ikke blir avviklet?

Ferie som ikke er avviklet før året er omme, overføres automatisk til neste år i sin helhet. Dette gjelder selv om det ikke er inngått avtale om dette mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. På dette punktet kunne ferieloven med fordel vært tydeligere, ettersom den gir uttrykk for at det bare er 14 virkedager som kan overføres til neste år. Denne begrensningen gjelder imidlertid bare partenes adgang til å avtale overføring av ferie.

Tidligere kunne arbeidstakere som ikke hadde avviklet all ferie ved årsslutt få feriedagene utbetalt i kroner og øre. Dette er imidlertid i strid med Arbeidstidsdirektivets formål om å sikre alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie. I dag er det derfor kun den avtalefestede femte ferieuken som kan avtales utbetalt.

Fakta

Dersom arbeidstakeren ikke har avviklet all ferie ved årsslutt og dette skyldes arbeidsgiveren, kan arbeidstakeren, i tillegg til overføring av feriedager, kreve erstatning.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i tvister om ferie. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring