Bruksordning for privat vei

Den stadige fortettingen av både fritidsboliger og privatboliger har medført at antall brukere av de private veiene har økt. Tilsvarende har også konfliktnivået økt. I slike tilfeller vil krav om bruksordning etter jordskiftelova § 3-8 være et effektivt virkemiddel for å organisere bruken.

bruksordning

Jordskifteretten

Etter jordskifteloven § 3-8 kan jordskifteretten gi eller endre eksisterende sambruk mellom eiendommer, herunder veier. Dersom vilkårene for å kreve bruksordningssak er til stede, kan retten opprette et veilag for drift og vedlikehold med tilhørende vedtekter.

Jordskifteretten kan opprette et veilag dersom minst en eiendom eller bruksrett er “vanskeleg å bruke på tenleg måte etter tida og tilhøva”, jordskifte skaper mer “tenlege eigedomstilhøve” på område og jordskifteløsningen ikke fører til at kostnadene og ulempene blir større enn nytten. I praksis er det ofte vilkåret om “tenlege eigedomstilhøve” som blir satt på spissen. Forarbeidene presiserer at jordskifte må føre til “ei forbetring av bruken” og at et eksempel på en slik forbedring er at samarbeidet mellom partene blir bedre og at konfliktnivået blir lavere.

Fakta

Høyesterett har presisert at vilkåret om "tenlege eigedomstilhøve" innebærer at det må foreligge "et reelt og påviselig behov for å utnytte eiendommen på en måte som vanskeliggjøres av den nåværende eiendomsutformingen".

Bruksordning for privat vei

Antall brukere av de private veiene har økt. Tidligere velfungerende og uformelle sambruk av veier opplever nå behov for hyppigere vedlikehold og klarere regler for bruken. For å løse slike utfordringer anbefaler vi å kreve bruksordning etter jordskiftelova § 3-8. Vi har dyktige advokater med mye erfaring med krav om bruksordning og andre saker for jordskifteretten. Ta kontakt med oss dersom du trenger bistand i en lignende sak. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker om eiendom vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring